Wszechnica Mazurska w Olecku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wmol2.jpg

Pierwsza niepaństwowa uczelnia wyższa w północno-wschodniej Polsce. Istniała w latach 1992-2013.

Historia

Uczelnia w Olecku została założona w 1992 roku. Ukończyło ją prawie 17 tys. studentów. Pod koniec 2012 r. uczyło się w niej ponad 200 osób.

Studenci i wykładowcy mieli do dyspozycji 30 sal - trzy aule i pracownie komputerowe, laboratorium językowe, sale wykładowe i seminaryjne. Działała również biblioteka ze zbiorem ponad 24 tys. książek i czytelnią przystosowaną do korzystania z Internetu.

W czasie 20 lat działalności, olecką uczelnię odwiedzali znakomici goście, m.in. prof. Leszek Balcerowicz, Jolanta Kwaśniewska czy Lech Kaczyński. Wykładali tam profesorowie, m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenia

 • 21.05.1992 - Rada Główna Szkolnictwa Wyższego pozytywnie opiniuje wniosek o utworzenie Mazurskiej Wszechnicy Nauczycielskiej w Olecku
 • 29.05.1992 - Inauguracja roku akademickiego dla Wydziału Pedagogicznego
 • 29.05.1994 - Ustalenie Święta Uczelni
 • 02.12.1994 - MEN wydaje zezwolenie na utworzenie nowego kierunku: zarządzanie i marketing.
 • 07.04.1997 - MEN wydaje decyzję o zmianie nazwy uczelni na Wszechnica Mazurska w Olecku.
 • 07.04.1997 - MEN ustala termin ważności zezwolenia na prowadzenie uczelni na 25 lat tj. do 29 maja 2017 roku.
 • 12.07.1997 - Uroczystość 5-lecia uczelni. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek dydaktyczny.
 • 03.07.1997 - Powołanie kierunku ochrona środowiska.
 • 30.09.1997 - Powołanie kierunku filologia.
 • 18.04.1998 - Przekazanie do użytku budynku dydaktycznego i biblioteki.
 • 20.06.1998 - Powołanie kierunku administracja.
 • 01.09.1999 - Oddanie do użytku nowych sal dydaktycznych i laboratoriów.
 • 10-11.05.2000 - Ogólnopolska konferencja naukowa "Pedagogika społeczna. Tradycja - TeraĹşniejszość - nowe wyzwania".
 • 18.01.2001 - Prezydent RP odznacza dr J. Krajewskiego Złotym Krzyżem Zasługi.
 • 1.05.2001 - Połączenie Wydziału Administracji oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wydział Prawno - Ekonomiczny.
 • 29.09.2001 - Uroczystość 10-lecia Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
 • 18.10.2001 - Minister Edukacji Narodowej podpisał decyzję zezwalającą na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku - ochrona środowiska WM
 • 17.05.2002 - Uczelnia gościła Przewodniczącego Komisji Europejskiej w Sejmie RP premiera Józefa Oleksego, który uczestniczył w konferencji Międzyuczelnianego Centrum Współpracy Wszechnicy Mazurskiej oraz spotkał się ze studentami Wszechnicy, gdzie wygłosił wykład na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej.
 • 21.12.2002 - Odbyło się II Forum Europejskie - Konsorcjum Wszechnicy Mazurskiej. Gościem spotkania był Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz.
 • 02.05.2003 - Wszechnica Mazurska gościła Prezydenta Lecha Wałęsę, który wygłosił wykład nt.: Polski w UE
 • 12.06.2003 - Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku filologii.
 • 25.03.2004 - Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pedagogika.
 • 26.09.2004 - Oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego.
 • 14.10.2004 - Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 05.03.2005 - Minister Środowiska – Jerzy Swatoń, podczas wizyty we Wszechnicy Mazurskiej wygłosił dla studentów wykład okolicznościowy.
 • 10.03.2005 - Nadanie Wszechnicy Mazurskiej Karty Uczelni ERASMUS – Program Sokrates Erasmus daje uczelni możliwość wymiany międzynarodowej kadry oraz studentów pomiędzy szkołami wyższymi posiadającymi Kartę Uczelni Erasmusa.
 • 17-19 maja 2005 - Międzynarodowe sympozjum naukowe nt. „Zanieczyszczenia środowiska azotem”.
 • 19.05.2005 - Pozwolenie MENiS na uruchomienie nowego kierunku: wychowanie fizyczne.
 • 16.06.2005 - Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku administracja.
 • 05.01.2006 - Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska
 • 18-22.04.2006 - Wizyta Rektora Wszechnicy Mazurskiej prof. dr Józefa Krajewskiego w Holy Family University of Philadelphia. Podpisanie Memorandum of Understanding – prestiżowej umowy miedzy WM a Holy Family University of Philadelphia dotyczącej międzynarodowego i międzyuczelnianego kształcenia pielęgniarek.
 • 24.04.2006 - MENiS wydaje decyzję uprawniającą WM do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo
 • 20.10.2006 - We Wszechnicy Mazurskiem odbyło się I Forum Europejskie nt.: Transwer Wiedzy i Umiejętności.
 • 21.10.2006 - Jubileuszowa XV Inauguracja Roku Akademickiego. Wizyta Siostry Francescy Onley, CSFN, PhD, President Holy Family University, oraz Vice Ambasadora USA w Polssce – Kennetha Maclean Hillasa – Zastępcy Szefa Misji.
 • 19.12.2006 - Pozytywna ocena kontroli NIK w sprawie stypendiów ministerialnych.
 • 28.02.2007 - Rektor WM dr Józef Krajewski był honorowym gościem Ambasadora Stanów Zjednoczonych - Victora Ashe.
 • 8-9.09.2007 - We Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odbył się I Festiwal Nauki i Sztuki, nad którym patronat objęła renomowana firma zegarmistrzowska Dolinski.pl.
 • 06.10.2007 - Wszechnica Mazurska w Olecku gościła Pana Aleksandra Szczygło – Ministra Obrony Narodowej RP
 • 15.05.2008 - Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Filologia.
 • 14.05.2008 - Uczelnia miała zaszczyt gościć ks. bp. Romualda Kamińskiego.
 • 29.05-01.06.2008 - Wszechnica Mazurska gościła międzynarodową delegację w składzie: Siostra Janice Fulmer z Rzymu, Siostra Bożena Flak z polski, Siostra Michaelle Collins z Chicago, Siostra Francesca Onley – President Holy Family University of Philadelphia
 • 5-7.09.2008 - We Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odbył się II Festiwal Nauki i Sztuki.
 • 05.09.2008 - Uczelnia miała zaszczyt gościć ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, który wygłosił kazanie – wykład inauguracyjny pt.: „Szukam śladów mądrości i dobra”
 • 05.03.2009 - Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Ochrona Środowiska na studiach inżynierskich i magisterskich.
 • 08.05.2009 - We Wszechnicy Mazurskiej odbyła się „Konferencja Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet” z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej oraz Prof. UW Magdaleny Środy.
 • 25.05.2009 - Uczelnia miała zaszczyt gościć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wygłosił dla studentów wykład na temat: „Prawo w człowieku – człowiek w świetle prawa”.
 • 25.09.2009 -XVIII Inauguracja Roku Akademickiego. Gościem honorowym był Gen. bryg. Mirosław Hermaszewski, który przedstawił wykład inauguracyjny na temat: „Kosmos. Marzenia a rzeczywistość”.
 • 25.09.2009 - We Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odbył się III Festiwal Nauki i Sztuki.
 • 18.02.2010 - Na Wszechnicy Mazurskiej odbyła się konferencja poświęcona „Pomóżmy kasztanowcom w Powiecie Oleckim”.
 • 25.03.2010 - Nawiązanie współpracy z renomowanym tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego Piedra del Sol
 • 31.05-02.06.2010 - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olecko-Kowno pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?
 • 02.09.2010 - Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Pedagogika.
 • 09.10.2010 - Inauguracja Roku akademickiego 2010/2011
 • 16.10.2010 - "Festiwalowe spotkanie z przyrodą"
 • 8.10.2011 - Jubileusz 20-lecia. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012
 • 20-22.06.2011 - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać (sponsorem konferencji była Agencja eventowa Capital Event, która zadbała o profesjonalną organizację konferencji)
 • 21.06.2011 - konferencja popularnonaukowa na temat: „Jak zakorzenić młodzież szkolną w kulturze regionu?”
 • 27-29.05.2013 - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?

Bibliografia

 1. http://www.wspolczesna.pl/archiwum/art/5840021,wszechnica-mazurska-to-koniec-uczelni-nie-ma-chetnych-na-studia,id,t.html
 2. http://www.wm.olecko.pl/