Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Inauguracja w sali Auditorium Maximum. Autor: Paweł Kicowski. Źródło: www.student.wm.pl [24.06.2014]
Inauguracja w sali Auditorium Maximum. Autor: Paweł Kicowski. Źródło: www.student.wm.pl [24.06.2014]
Data założenia: 1997 rok
Poziom szkoły: niepubliczna szkoła wyższa
Adres: 10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59
Aula Auditorium Maximum
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – niepubliczna szkoła wyższa w Olsztynie. Istnieje od 1997 roku. Obecnie funkcję rektora uczelni sprawuje dr Anna Strzelecka-Ristow.

Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Historia

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (WSIiE TWP) jest akademicką, niepaństwową uczelnią wyższą. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 131 w dniu 20 sierpnia 1997 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej.

Struktura

W uczelni funkcjonują następujące wydziały:

 • Wydział Informatyki i Ekonomii
 • Wydział Socjologii i Pedagogiki
 • Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Jednostki organizacyjne ogólnouczelniane to:

 • Biblioteka Główna
 • Studium Języków Obcych
 • Akademicka Poradnia Specjalistyczna
 • Biuro współpracy z zagranicą
 • Biuro Karier
 • Wydawnictwo - wydaje podręczniki, skrypty oraz czasopismo "Silva Rerum"
 • Archiwum

Oferta kształcenia

Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach w Olsztynie:

 • pierwszego stopnia (licencjackich), na kierunkach: ekonomia, informatyka i ekonometria, socjologia, pedagogika
 • drugiego stopnia (magisterskich) na kierunkach: ekonomia, informatyka i ekonometria, socjologia, pedagogika.

oraz na studiach w Kętrzynie:

 • pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach: ekonomia, pedagogika, administracja

Władze uczelni

 • Rektor - dr Anna Strzelecka-Ristow
 • Prorektor - dr Dariusz Człapiński
 • Kanclerz - dr Marek Furgał
 • Dziekan Wydziału Informatyki i Ekonomii - dr Anna Michalczyk
 • Dziekan Wydziału Socjologii i Pedagogiki - dr Anna Prusik
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie - dr Ewa Spychaj

Osiągnięcia

W 2012 roku uczelnia zdobyła Certyfikat "Uczelnia Liderów". Wyróżnienie to szkoła otrzymała za wyróżniające się na rynku działaniami skierowanymi na praktyczną edukację studentów, innowacyjnością oferty dydaktycznej oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Baza lokalowa

Uczelnia posiada nowoczesne obiekty przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przyjazne osobom niepełnosprawnym. Obiekty te zlokalizowane są w Olsztynie i w Kętrzynie.

Baza w Olsztynie to:

 • obiekt przy ul. Jagiellońska 59 (siedziba Władz Uczelni - Rektorat, Wydziału Socjologii i Pedagogiki oraz Wydziału Informatyki i Ekonomii) - aula Auditorium Maius, sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie komputerowe, sala warsztatowa, pracownia logopedyczna
 • obiekt przy Al. Wojska Polskiego 13 - aula Auditorium Maximum

Baza w Kętrzynie:

 • obiekt ul. Asnyka 10 (siedziba Wydziału Zamiejscowego) - sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie komputerowe

Studenci

Formy aktywności studentów:

 • koła naukowe na każdym kierunku studiów
 • samorząd studencki - który organizuje życie studenckie w formie różnych sekcji, grup dyskusyjnych, imprez masowych jak juwenalia, otrzęsiny, połowinki oraz podejmuje szeregu innych działań
 • Stowarzyszenie Absolwentów

Ciekawostki

Uczelnia współpracuje m.in. z Klastrem "Mazurskie Okna".

Bibliografia

strona uczelni [24.06.2014]