Wynagrodzenia

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wynagrodzenia – w 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie warmińsko-mazurskim wynosiło 3 150,27 zł. Zaobserwować można systematyczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia, który latach 2010-2011 wynosił odpowiednio 2 879,97 zł i 3 019,37 zł.

Ogólna charakterystyka

Spośród wszystkich województw w Polsce w 2012 r. najwyższą wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowały: mazowieckie, śląskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie. Warmia i Mazury uplasowały się na ostatnim miejscu w kraju, osiągając wynik o 594,11 zł niższy niż średnia krajowa.

Występowanie w regionie

Spośród powiatów województwa w 2012 r. najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zanotowano w powiatach: mieście Olsztynie, mieście Elblągu, olsztyńskim i szczycieńskim. Na przeciwległym biegunie znajdowały się powiaty: gołdapski, nowomiejski, iławski i węgorzewski. We wszystkich powiatach regionu zaobserwować można systematyczny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Według rodzajów prowadzonej działalności (na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), w 2012 r. w województwie warmińsko-mazurskim najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zanotowano dla sekcji K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Na kolejnych miejscach uplasowały się sekcja O - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Bibliografia

stat.gov.pl [27.06.2014]