XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie. Źródło: www.bipsempr.zxy.me [11.06.2014.]
XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie. Źródło: www.bipsempr.zxy.me [11.06.2014.]
Data założenia: 1.09.2006 r.
Poziom szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: liceum ogólnokształcące
Adres: ul. Kołobrzeska 9, 10-444 Olsztyn

XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie – liceum ogólnokształcące w Olsztynie, w powiecie olsztyńskim, województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Janusz Rączkiewicz.

Historia

Historia szkoły rozpoczęła się 1 września 2006 roku. W gmachu przy ulicy Kołobrzeskiej 9 rozpoczęło działalność XI Liceum Ogólnokształcące, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu". Nadzór pedagogiczny nad nową szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. W styczniu 2008 r. w szkole zostało oddanych do użytku osiem nowych sal dydaktycznych, w tym między innymi pracownia biologiczno-chemiczna wyposażona w najnowsze pomoce dydaktyczne.

Cele i zadania

XI Liceum Ogólnokształcące realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienia do egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości. Szkoła wspiera uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udziela informacji w tym zakresie.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną XI LO w Olsztynie tworzą nauczyciele następujący przedmiotów:

 • biologia – Edyta Sowińska, Ewelina Rynko
 • chemia – Anna Wiekiera, Małgorzata Fiertek
 • fizyka – Irena Kemska, Leszek Siwiec
 • geografia – Jolanta Podlewska, Anna Pryk
 • historia /wiedza o społeczeństwie – Gruszka Jolanta, Mieszczyńska Ewa, Piotrowska Izabela, Prokopowicz Sylwia, Sokołowska Elżbieta
 • informatyka – Mieczysław Jakuta
 • j. angielski – Dorota Marczak , Sylwia Piasecka, Agnieszka Zawiślak – Jaśkiewicz, Rozalia Biesiekierska
 • j. niemiecki – Marta Dąbrowska , Sabina Kaczyńska, Magdalena Stanowicka-El Gendy, Maciej Urbaniak
 • j. polski – Alina Gernat, Małgorzata Naściszewska, Anna Koszczka, Ewa Bojarzyn-Zalewsk
 • matematyka – Marta Rogińska, Anna Urynowicz, Anna Czajkowska, Ewa Wacikowska
 • podstawy przedsiębiorczości –Zbigniew Bilski
 • religia – Iwona Januszko
 • wiedza o kulturze – Dorota Nowosz
 • wychowanie fizyczne – Anna Zalewska-Siudak, Justyna Śladowska, Krzysztof Dziedzic, Wiesław Burdalsk

Osiągnięcia

Liceum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

 • uczniowie XI LO są laureatami licznych olimpiad, m.in.: artystycznej, biologicznej, filozoficznej, fizycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy o prawach człowieka.

Ciekawostki

Spośród regionalnych placówek oświatowych XI LO wyróżnia się nowoczesnymi metodami edukacyjnymi. Każda pracownia w szkole wyposażona jest w projektor, na którym wyświetlane są zagadnienia lekcyjne. W salach geograficznych, historycznych czy biologicznych na lekcjach udostępnia się uczniom laptopy.

Bibliografia

sempr.edu.pl [27.05.2014]
Katalog szkolnictwa [27.05.2014]