Zaborowo (gmina Purda)

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zaborowo

Rodzaj miejscowości wieś niesołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Purda
Sołectwo Giławy
Liczba ludności (2010) 52
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Zaborowo
Zaborowo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Zaborowo
Zaborowo
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Zaborowo (niem. Heideberg) – wieś niesołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Purda. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego. W 2010 roku liczyła 52 mieszkańców [1]. Wieś wchodzi w skład sołectwa Giławy, w którym funkcję sołtysa sprawuje obecnie Krzysztof Świdroń[2].

Położenie

Wieś położona jest na Pojezierzu Olsztyńskim, 2,5 km na południowy zachód od Giław.

Dzieje miejscowości

Dane z roku 1628 wskazują, że powstało wówczas dwanaście wsi, wśród nich Zaborowo. Zasiedlono jednak zaledwie połowę z nich. Nie wiadomo, czy znalazło się wśród nich także Zaborowo. W 1700 roku wieś miała być opuszczona. Mogło to być spowodowane nieudaną lokacją. Równie prawdopodobna jest teza, że Zaborowo opustoszało w 1656 roku w okresie wyprawy odwetowej wojsk polskich z udziałem Tatarów, skierowanej przeciw elektorowi Fryderykowi Wilhelmowi.

Wieś, podobnie jak pobliskie Gąsiorowo, była wykorzystywana do obsługi książęcego folwarku w Jęczniku. W 1741 roku Zaborowo miało liczyć 12 łanów, rozdzielonych pomiędzy 5 gospodarstw chłopskich na prawie chełmińskim. W 1820 roku wieś liczyła 34 mieszkańców i 7 chałup. Kilkanaście lat później 60 osób zajmowało 9 chałup.

Od samego początku Zaborowo było obsadzane przez ludność mazurską, która nadała wsi polską nazwę - być może zapożyczoną z rodzinnego Mazowsza. W 1939 roku wieś składała się z 14 gospodarstw, z których połowa liczyła do 20 ha, a druga połowa od 20 do 100 ha.

Dzieci uczęszczały do szkoły w Groszkowie. Pomiędzy tymi miejscowościami biegła granica między Prusami Książęcymi a polską Warmią, którą zniesiono po zaborze Warmii przez Prusy.

Obecnie Zaborowo znajduje się na etapie zanikania. Pojedyncze zabudowania rozlokowane są na skraju lasu.

Bibliografia

Przewodnik turystyczny po gminie Purda, Purda 2013.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
Strona Gminy Purda [12.11.2013]
Wojewódzka Ewidencja Zabytków [12.11.2013]
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
Verwaltungsgeschichte [12.11.2013]

Przypisy

  1. łącznie Groszkowo, Zaborowo, Wesołowo
  2. Strona Gminy Purda [12.11.2013]