Zaklika Korzekwicki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zaklika Korzekwicki

Zaklika Korzekwicki – uczestnik bitwy grunwaldzkiej, rycerz herbu Syrokomla z Korzkwi koło Krakowa.

Życiorys

Był kasztelanem wiślickim. Na wyprawę wojenną do Prus wystawił własną chorągiew.

Udało mu się zatrzymać wojska krzyżackie w bitwie pod Koronowem w 1410 r. 10 października 1410 r. zwycięskie wojsko królewskie liczyło łupy po wygranej. Długosz pisał: "postarało się też powiadomić, za pośrednictwem rycerza Zakliki z Korzkwi, króla polskiego Władysława o swoim znakomitym i pełnym chwały triumfie".

Król był niezmiernie wdzięczny Zaklice z Korzkwi za wieści i wynagrodził go "pięciuset grzywnami" (wówczas równowartość wsi). Według Karola Szajnochy dzięki takiej hojności króla fortuna rodu Korzekwickich mogła się znacznie powiększyć.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.