Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku

Data założenia: 1946 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła zawodowa
Adres: 09-400 Olecko
Plac Zamkowy 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku – średnia szkoła zawodowa z siedzibą w Olecku w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora placówki pełni Marek Góryński.

Historia

Szkoła rozpoczęła działalność 11 listopada 1946 roku w budynku przy ul. Zamkowej 2 jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Olecku. Pierwszym kierownikiem został Wiktor Jankowski. W kolejnych latach szkoła zmieniała się organizacyjnie. W roku szkolnym 1949/50 utworzono nowe szkoły tj: Zasadnicza Szkoła Metalowo-Budowlana CUSZ, Średnia Szkoła Zawodowa, Publiczna Szkoła Zawodowa w Olecku. Na bazie tych szkół, po kilkukrotnych zmianach nazw, w 1978 roku powstał Zespół Szkół Zawodowych w Olecku, który w roku szkolnym 1993/94 przekształcono na Zespół Szkół Technicznych w Olecku. Od roku 2006 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku funkcjonują następujące typy szkół:

Oferta kształcenia

W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku młodzież kształci się w następujących zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • murarz-tynkarz
 • kucharz
 • sprzedawca
 • elektryk
 • wędliniarz
 • stolarz
 • piekarz
 • cukiernik
 • fryzjer
 • ogrodnik
 • rolnik

Dyrektor

W roku szkolnym 2014/15 dyrektorem szkoły jest Marek Góryński.

Projekt

Od września 2012 roku uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Olecku realizują projekt „Myślimy o przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Siedziba szkoły

Pierwszy budynek szkoły znajdowal się przy ul. Zamkowej 2 w Olecku. Następnie od roku szkolnego 1950/51 do 1957/58 szkoła mieściła się w budynku przy ul. Kolejowej w Olecku, zaś warsztaty metalowe zlokalizowano przy ul. Armii Krajowej 30. Od roku szkolnego 1958/59 do 1990/91 siedzibą szkoły był budynek zwany "Zamkiem" przy Placu Zamkowym 3.

Ciekawostki

Uczniowie szkoły zawodowej mogą korzystać z Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

Bibliografia

zst.olecko.pl [10.11.2014]