Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

Data założenia: 1947 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła zawodowa
Adres: ul. Armii Krajowej 1, 19-300 Ełk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Ełku. Placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Dyrektorem Zespołu jest Ewa Wysocka.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w następujących kierunkach:

 • blacharz samochodowy – przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych
  • naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
  • zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych –przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
  • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
  • prowadzenia pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych – przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • użytkowania pojazdów samochodowych
  • diagnozowania pojazdów samochodowych
  • naprawiania pojazdów samochodowych
 • monter mechatronik – przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
 • operator obrabiarek skrawających – przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej

Bibliografia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku [02.07.2014]