Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Rybnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Rybnie

Data założenia: 2011 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła zawodowa
Adres: ul. Sportowa 24 13-220 Rybno

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Rybnie – średnia szkoła zawodowa z siedzibą w Rybnie, w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora placówki pełni mgr Magdalena Anczykowska.

Historia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Rybnie funkcjonuje od 1 września 2011 roku. Wcześniej w Zespole działało już Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie i Liceum Ogólnokształcące im. bp. Jana Chrapka. Obecnie do klas I–III Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczęszcza łącznie 49 uczniów.

Oferta kształcenia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci młodzież w kierunkach wielozawodowych. Od 2012 roku są to następujące zawody (w nawiasie podany okres kształcenia):

 • murarz-tynkarz (3 lata)
 • sprzedawca (3 lata)
 • stolarz (3 lata)
 • mechanik samochodowy (3 lata)
 • tapicer (3 lata)
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (3 lata)
 • cukiernik (3 lata)
 • fryzjer (3 lata)
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych(3 lata)

Kadra

 • dyrektor Zespołu Szkół w Rybnie – mgr Magdalena Anczykowska
 • wicedyrektor – mgr Małgorzata Chylińska

Wychowawcy

Wychowawcy klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej w roku szkolnym 2014/15:

 • Barbara Kamińska – wychowawca klasy II ZSZ, nauczycielka fizyki
 • Małgorzata Rolka – wychowawca klasy III ZSZ, nauczycielka geografii
 • Anna Witkowska – wychowawca kl I ZSZ, nauczycielka języka polskiego i sztuki

Ciekawostki

27 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Rybnie odbyła się debata panelowa zatytułowana "Jak wygląda praca Rady Samorządu Uczniowskiego i czy potrzebne są zmiany?". Wydarzenie to wpisywało się w przygotowania do XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, pt. "Szkoła demokracji". W debacie uczestniczył m.in. wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski oraz uczniowie wszystkich typów szkół Zespołu Szkół w Rybnie.

Bibliografia

zsrybno.republika.pl [03.11.2014]