Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Elblągu

Siedziba Elbląg
Adres ul. gen. Józefa Bema 55A, 82-300 Elbląg
Data powołania 23 października 1844 r.
Wyznanie protestanckie
Kościół Chrześcijan Baptystów
Okręg gdański
www.elblag.baptysci.pl

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Elblągu – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej należący do okręgu gdańskiego. Utworzony 23 października 1844 r. Mieści się przy ul. gen. Józefa Bema w Elblągu. Pastorem zboru jest Paweł Kugler.

Historia zboru

Za sprawą Johanna Gerharda Onckena, pioniera baptyzmu w Europie kontynentalnej, w Elblągu powstał krąg biblijny, który 23 października 1844 r. przekształcił się w zbór. W 1853 r. liczył on ok. 150 ochrzczonych, zaś jego zasięg misyjny przekraczał 200 km – na północ sięgał poza Królewiec, na południe po Olsztyn, na wschód po Bartoszyce, a na zachód po Gdańsk. Do 1858 r. ochrzczono ok. 300 osób.

Do 1945 r. w Elblągu działały trzy świątynie baptystów. W wyniku II wojny światowej baptyzm elbląski nieomal przestał istnieć: w mieście pozostało tylko dwóch wyznawców. Dołączyli do nich osadnicy ze wschodu na czele z Franciszkiem Komadowskim, który przewodniczył działaniom prowadzących do otwarcia sali nabożeństw przy ul. Robotniczej. Wkrótce zbór elbląski znów prowadził ożywioną działalność. Do roku 1952 ochrzczono 23 osoby. Następnie powołano Radę Starszych, założono stoiska z literaturą chrześcijańską i biblioteki. Stworzono także szkółkę niedzielną i grupę młodzieżową oraz chór, którym przez wiele lat dyrygował Włodzimierz Jówko. W roku 1965 powstał pod kierownictwem Daniela Ingielewicza zespół mandolinistów.

W 1976 r. zbór otrzymał zgodę na rozpoczęcie budowy ośrodka kościelnego. Działkę pod świątynię uzyskano w 1980 r. Siedem lat później, w 1987 r., nastąpiło uroczyste otwarcie nowego domu modlitw.

W latach 1992, 1993, 1994, 1999 i 2003 zbór był organizatorem i gospodarzem Ogólnopolskich Konferencji Młodzieży. Prowadzi działalność charytatywną: organizuje doroczną akcję "Gwiazdkowa Niespodzianka", punkt Banku Żywności, akcje ewangelizacyjne w postaci m.in. koncertów, konferencji, obozów wędrownych w górach i półkolonii dziecięcych (Elbląg Summer Camp) oraz młodzieżowych. Wspólnota posiada księgarnię i bibliotekę "Logos".

Grupa muzyczna elbląskiego zboru wielokrotnie brała udział w festiwalach muzyki chrześcijańskiej "Sacrosong".

Duchowni zboru

Pastorzy:

Bibliografia

Szymański Andrzej, Kościół Baptystyczny w Elblągu w latach 1844-2010, Elbląg 2010.

Kościół Chrześcijan Baptystów. Zbór w Elblągu [31.03.2014]