Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach

Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia:
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki

Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Miłkach. Dyrektorem Zespołu jest Bożena Ferenc.

Cele i zadania

Zespół Placówek:

 • umożliwia uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkół
 • doprowadza do rozumnego wykorzystania przez uczniów uzyskanej wiedzy w życiu codziennym
 • umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum lub szkole zawodowej
 • umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny
 • kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności i miłości do ojczyzny
 • kształtuje w uczniach poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego
 • dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów
 • umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej

Działalność

W skład Zespołu Placówek Oświatowych wchodzą:

Kadra pedagogiczna

 • biologia, chemia – Anna Zalewska
 • edukacja dla bezpieczeństwa – Anna Malinowska
 • edukacja wczesnoszkolna – Teresa Kiłyk, Anna Malinowska, Urszula Piskorz
 • fizyka – Agnieszka Krawczak
 • geografia – Piotr Łobodziński, Tomasz Zawada
 • historia – Jolanta Feodorowicz, Renata Ilnicka
 • informatyka, zajęcia komputerowe – Ryszard Baranowski
 • j. angielski – Marlena Mierzejewska, Agnieszka Łobodzińska, Barbara Czyrko
 • j. niemiecki – Anna Mułyk-Noga
 • j. polski – Bożena Ferenc, Agnieszka Hryszko, Regina Siekierd
 • matematyka – Jolanta Kalisz, Wioletta Szymowiat
 • muzyka, plastyka – Ewa Horoszkiewicz
 • przyroda – Tomasz Zawada
 • religia – Anna Kamińska, Halina Warszewska
 • technika – Jakub Aleksiejczuk
 • WOS – Renata Ilnicka
 • wychowanie fizyczne – Jakub Aleksiejczuk, Ryszard Baranowski, Piotr Łobodziński
 • wychowanie przedszkolne – Joanna Górska, Małgorzata Tercjak, Janina Tytła

Bibliografia

szkolnictwo.pl [29.11.2014]
lacówek Oświatowych w Miłkach [29.11.2014]