Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie

Budynek szkoły, źródło: www.szkolaszpitalna.olsztyn.pl [24.04.2014]
Budynek szkoły, źródło: www.szkolaszpitalna.olsztyn.pl [24.04.2014]
Data założenia: 1957 r.
Poziom szkoły: podstawowy i ponadpodstawowy
Adres: ul. Żołnierska 18 A, 10-561 Olsztyn
Patron: Janusz Korczak

Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie – placówka specjalna działająca na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, w ramach której funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Elżbieta Lefler.

Historia

Początki szkoły sięgają 1957 r., kiedy to przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym rozpoczęła działalność szkoła szpitalna, będąca pierwszą taką placówką w województwie i jedną z pionierskich w kraju.

Pierwszą kadrę pedagogiczną stanowiły dwie nauczycielki zatrudnione w wymiarze 6 godzin tygodniowo. 1 września 1958 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie powołało 7-klasową Szkołę Podstawową i Przedszkole Specjalne zlokalizowane na terenie szpitala dziecięcego. Pierwszym kierownikiem szkoły została Romana Bagińska. W lutym 1967 r., wraz z przeniesieniem szpitala do nowego budynku przy ul. Żołnierskiej 18, powołana została pełna 8-klasowa Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Przedszkole Specjalne. Obowiązki kierownika szkoły i kierownika wychowania objął Kazimierz Borzęcki.

20 listopada 1967 r. Szkoła Podstawowa nr 20 przyjęła imię Janusza Korczaka. Nawiązała współpracę z Polskim Komitetem Korczakowskim. W 1978 r. szkoła otrzymała medal pamiątkowy "W uznaniu zasług dla popularyzowania i kontynuowania nieprzemijających wartości pedagogicznych i społeczno-moralnych, jakie głosił Korczak". W tym okresie dyrektorem szkoły była Maria Borzęcka, a następnie Krystyna Banach. W 1987 r. powołano Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Przewlekle Chorych w Olsztynie. W skład Ośrodka weszło: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa nr 20, szkoła średnia (prowadząca nauczanie przedmiotów ogólnokształcących) i Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych. Od 1985 r. obowiązki dyrektora pełniła Marta Gąsiorowska.

1 września 1994 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Janusza Korczaka przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Olsztynie został przekształcony w Zespół Placówek Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. W skład Zespołu weszły: Specjalna Szkoła Podstawowa nr 20, Przedszkole Specjalne, Zespoły pozalekcyjne. W 1999 r. powołano Gimnazjum nr 20. W latach 1992–2002 dyrektorem zespołu placówek była Mieczysława Łukaszewicz. W latach 1986–2007 obowiązki kierownika wychowania pełniła Maria Gotczenia.

Struktura placówki

Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie tworzą:

 • Przedszkole Miejskie nr 22 Specjalne dla Dzieci z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie
 • Szkoła Podstawowa nr 20 Specjalna dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi im. Janusza Korczaka w Olsztynie
 • Gimnazjum nr 20 Specjalne dla Dzieci z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie
 • Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych

Kadra pedagogiczna

Funkcje kierownicze w placówce pełnią:

 • dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie – mgr Elżbieta Lefler
 • społeczny zastępca dyrektora – mgr Dorota Wiśniewska
 • kierownik wychowania – mgr Wiesława Krygier

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2013/14 tworzą:

 • mgr Jolanta Badura – nauczyciel przedszkola
 • mgr Bożena Barszczewska – język polski
 • mgr Joanna Bąkowska – religia
 • mgr Dariusz Czarnecki – matematyka
 • mgr Agnieszka Czerniawska – chemia, biologia
 • mgr Izabela Daszkowska-Dąbrowska – język polski, historia
 • mgr Magdalena Dowgiałło – język niemiecki
 • mgr Ewa Dragun – WOS
 • mgr Anna Dremo – historia
 • mgr Eliza Ilcewicz – nauczyciel-wychowawca
 • mgr Anna Jęsiak – informatyka
 • mgr Ewa Jurczak – nauczyciel-wychowawca
 • mgr Aleksandra Kamińska – nauczyciel przedszkola, logopeda
 • mgr Ewa Kasperowicz – nauczyciel-wychowawca
 • mgr Anna Kraśnicka – fizyka
 • mgr Ewelina Kołnierzak – język angielski
 • mgr Wiesława Krygier – nauczyciel-wychowawca
 • mgr Katarzyna Kucner – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Lefler Elżbieta – język polski
 • mgr Romualda Lisowska – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Albina Lange – nauczyciel-wychowawca
 • mgr Stanisława Mierzyńska-Łój – język rosyjski
 • mgr Hanna Ogonowska – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Iwona Pawliczak – nauczyciel przedszkola
 • mgr Mirosława Podlińska – plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
 • mgr Maria Pylińska – nauczyciel-wychowawca
 • mgr Magdalena Sawicka – język polski, język angielski
 • mgr Anna Szadziun – nauczyciel-wychowawca
 • mgr Bożena Szymczyk – biologia, przyroda
 • mgr Marta Szymkowiak – nauczyciel-wychowawca
 • mgr Magdalena Świtalska – nauczyciel-bibliotekarz, geografia
 • mgr Leonarda Tomaszewicz – plastyka, technika, zajęcia techniczne
 • mgr Dorota Wiśniewska – matematyka
 • mgr Dorota Zgórska – nauczyciel przedszkola
 • mgr Sylwia Żywicka – nauczyciel-wychowawca

Zajęcia pozalekcyjne

Formy zajęć pozalekcyjnych:

 • zajęcia z elementami plastyki, techniki, socjoterapii
 • oglądanie wybranych programów telewizyjnych
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • gościnne występy aktorów i uczniów z zaprzyjaźnionych szkół i klubów
 • spotkania w bibliotece szkolnej, inscenizowanie, recytowanie
 • imprezy międzyoddziałowe
 • tzw. zajęcia przy łóżku tj. rozmowy, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, układanie puzzli, gry towarzyskie, czytanie prasy itp.

Wychowankowie

Zespół obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 18 lat z 9 oddziałów: Pediatrycznego I, Pediatrycznego II, Pediatrycznego IV i V, Pediatrycznego VI, Chirurgicznego, Laryngologiczno-Okulistycznego, Ortopedyczno-Urazowego, Neurologicznego z Rehabilitacją.

Ciekawostki

21 września 2007 r. w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie.

Bibliografia

Łukaszewicz Bohdan, Olsztyn 1945–1985. Zapis czterdziestolecia, Olsztyn 1987.

Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie [24.04.2014]