Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie

Budynek Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, źródło: www.szkolnictwo.pl [25.04.2014]
Budynek Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, źródło: www.szkolnictwo.pl [25.04.2014]
Data założenia: 1951 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: ul. Żołnierka 15, Olsztyn

Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie – szkoła średnia, ponadgimnazjalna, w skład której wchodzi technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Siedziba szkoły znajduje się w Olsztynie. Funkcję dyrektora zespołu szkół sprawuje obecnie Anida Kinga Samoraj. Pełna nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie.

Historia

Początki szkoły sięgają roku szkolnego 1946/1947, kiedy to przy Państwowym Liceum Komunikacyjnym w Olsztynie utworzono wydział budowlany. 15 grudnia 1951 r. w wyniku podziału Państwowego Liceum Komunikacyjnego i Gimnazjum Mechaniczno-Komunikacyjnego powstało Technikum Budowlane. W roku szkolnym 1952/1953 zorganizowano jednoroczną szkołę majstrów murarsko-ciesielskich. 6 lat później powołano 3-letnią Szkołę Rzemiosł Budowlanych.

15 stycznia 1962 r. szkoła przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Żołnierskiej 15, w której oddano do użytku nową salę gimnastyczną oraz uruchomiono własne warsztaty. W roku szkolnym 1968/1969 Szkołę Rzemiosł Budowlanych przekształcono w 2-letnią Zasadniczą Szkołę Budowlaną. Cztery lata później szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

W 1975 r. uruchomiono 2-letnie Policealne Studium Zawodowe. 20 lat później szkoła zaadaptowała na pawilon dydaktyczny baraki po Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Oddano też do użytku nowe obiekty sportowe: korty, rzutnię do kuli, siłownię. W 2000 r. w powstałym Liceum Technicznym utworzono klasę o profilu leśnictwo i technologia drewna. W roku szkolny 2004/2005 Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie zorganizował Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Budowlanej. W następnym roku w placówce otwarto Salę Historii i Tradycji.

Struktura

W skład zespołu wchodzą:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
 • Technikum nr 4

Kształcenie w szkole zawodowej odbywa się w kierunkach:

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

W technikum nauka odbywa się w następujących zawodach:

 • technik geodeta
 • technik architektury krajobrazu
 • technik technologii drewna
 • technik drogownictwa
 • technik budownictwa

Patron

14 października 2003 r. z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły odbyły się uroczystości nadania Zespołowi Szkół Budowlanych w Olsztynie imienia Żołnierzy Armii Krajowej.

Kadra pedagogiczna

Funkcje kierownicze w szkole pełnią:

 • Anida Kinga Samoraj – dyrektor
 • Krystyna Kalinowska – wicedyrektor
 • Lidia Nowacka – wicedyrektor
 • Mirosława Formela – wicedyrektor

Osiągnięcia

 • W roku szkolnym 2004/2005 Technikum nr 4 zdobyło certyfikat "Szkoła z klasą".
 • Zespół Szkół Budowlanych jest członkiem Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie, realizującej Program Edukacji Budowlanej.

Współpraca zagraniczna

 • Loschmidt-Oberschule w Berlinie
 • Polska Szkoła Średnia w Butrymańcach (rejon Soleczniki)
 • Liceum Polskie w Wilnie
 • Polska Średnia Szkoła Zawodowa w Kownie i Ejszyszkach
 • CCI Grenoble Groupe Formation w ramach programu Leonardo da Vinci
 • Duńskie Ministerstwo Edukacji i Naestved Business College w Danii

Absolwenci

Jednym z absolwentów szkoły jest obecny Prezydent Olszyna Piotr Grzymowicz.

Ludzie związani ze szkołą

 • Szczepan Brym (ur. 1950) – profesor UWM, fizyk, nauczyciel w Zespole Szkół w latach 1976-1985.

Ciekawostki

W szkole działają następujące koła:

 • Szkolne Koło Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Szkolne Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Bibliografia

szkolnictwo.pl [25.04.2014]

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie [25.04.2014]