Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Budynek Zespołu Szkół, źródło: www.zsgs.olsztyn.pl, 01.07.2014.
Budynek Zespołu Szkół, źródło: www.zsgs.olsztyn.pl, 01.07.2014.
Data założenia: 1946 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Profil: zawodowy
Adres: ul. Żołnierska 49, Olsztyn

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Dyrektorem Szkoły jest Małgorzata Świech-Twarowska.

Historia

Tuż po II wojnie światowej rozpoczęło funkcjonowanie 4-letnie Liceum Przemysłu Gastronomicznego, które w 1951 r. przemianowano na Państwowe Technikum Handlowo-Gastronomiczne. W 1952 r. utworzono Technikum Handlowe i Gastronomiczne MHW, Technikum Przemysłu Spożywczego oraz Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego. W 1953 r. powołano Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną, która działała do 1959 r. W latach 1956–1972 funkcjonowały także: Technikum Gospodarcze oraz Zasadnicza Szkoła, a w latach 1972–1984 Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Od 1985 r. obowiązuje obecna nazwa placówki – Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych.

Typy szkół i kierunki kształcenia

Przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie działają następujące placówki:

 • Technikum nr 5 (4-letnie), w którym kształci się w następujących zawodach:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • kelner
  • technik technologii żywności
  • kucharz (klasa 3,4)
  • technik organizacji usług gastronomicznych (klasa 3,4)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 (3–letnia), w której kształci się w następujących zawodach:
  • kucharz
  • cukiernik
  • piekarz

Kadra pedagogiczna

Wicedyrektorzy:

 • Janusz Groszkowski
 • Jadwiga Kochanowska
 • Elżbieta Michalec.

Kierownik szkolenia praktycznego:

 • Grażyna Niedźwiecka

Pedagog:

 • Wioletta Leszczyńska.

Nauczyciele przedmiotowi:

 • biologia - Małgorzata Januszewicz-Badurek
 • chemia - Jadwiga Kochanowska, Anna Tychek
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Grzegorz Węgrecki
 • fizyka - Beata Urbańska–Soboń
 • geografia - Danuta Hanowska, Małgorzata Sutnik
 • historia - Irena Archutowska, Małgorzata Mazuruk, Janusz Groszkowski
 • języki obce - Ewa Kaliszuk, Dorota Kołowska, Danuta Komar, Patrycja Lipińska, Katarzyna Michalska, Małgorzata Polkowska, Urszula Smolińska, Marek Szonert
 • j. polski - Janusz Groszkowski, Iwona Lemke, Jolanta Siemianowska, Jadwiga Sikora, Roman Sokulski
 • matematyka - Beata Borucka, Alicja Gajewska, Jolanta Kowalewska
 • przedmioty ekonomiczne - Marzena Bańkowska, Ewa Doreńska, Zbigniew Prekiel
 • religia - Ewa Piórkowska, Małgorzata Sutnik
 • wychowanie fizyczne - Eugeniusz Ciarciński, Dorota Wojciechowska, Beata Kwiatkowska, Monika Śmiarowska, Mariusz Wojciechowski

Przedmioty zawodowe:

 • Marzena Bańkowska
 • Włodzimierz Bekiesza
 • Anna Chodorowska
 • Anna Deptuła
 • Ewa Dębska
 • Mirosław Doroszuk
 • Bogusława Gajdamowicz
 • Monika Gołębiewska
 • Iwona Hawrysz
 • Teresa Iwanowska
 • Joanna Kowalska
 • Bożena Lisowska
 • Marlena Mańczak
 • Małgorzata Marciniec
 • Elżbieta Michalec
 • Alina Mierzejewska
 • Małgorzata Pachucka
 • Barbara Ponieważ
 • Anna Rzymkowska
 • Wioletta Rutkowska
 • Ewa Stanisławska-Lepko
 • Mirosław Szymański
 • Katarzyna Tunkiewicz
 • Jolanta Urbanek
 • Jolanta Kowalewska
 • Małogorzata Sekuła.

Osiągnięcia

Uczniowie Szkoły otrzymali m.in. nagrody, zdobywając m.in. następujące wyróżnienia:

 • III miejsce na XXXVIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 2014 r.
 • II miejsce w turnieju piłki nożnej w 2014 r.,
 • II miejsce w Turnieju Trzech Dyrektorów w 2014 r. ,
 • I, II, III miejsce na XVI Olimpiadzie Wiedzy o Żywności w 2013 r.,
 • III miejsce w konkursie "Kuchnia Polska na Mazowszu 2013”

Bibliografia

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie [01.07.2014]