Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu

Data założenia: 1946 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: ul. Królewiecka 128
82-300 Elbląg

Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu – szkoła ponadgimnazjalna o charakterze zawodowym w województwie warmińsko-mazurskim, z siedzibą w Elblągu. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Maria Dobosz.

Historia

Początki Zespołu Szkół Gospodarczych sięgają 1946 roku. Wtedy to w Elblągu powstała Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym i Gimnazjum Krawieckie. Organizacją szkół zajmowała się Nina Bańkowska. W trakcie funkcjonowania szkoła ulegała przemianom organizacyjnym, strukturalnym i resortowym. Dyrektorami placówki byli kolejno: Nina Bańkowska, Lucjan Cydzik, Halina Nipanicz.

Obecnie w ramach Zespół Szkół Gospodarczych funkcjonują: Technikum Gastronomiczne, Liceum Profilowane - profil: usługowo-gospodarczy i kreowanie ubiorów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych, Szkoła Policealna.

Kadra pedagogiczna

Dyrekcja szkoły w roku szkolnym 2013/14:

 • Maria Dobosz - dyrektor szkoły
 • Mariola Bojanowska - wicedyrektor
 • Alina Godlewska - kierownik szkolenia praktycznego
 • Mariola Mątowska - kierownik warsztatu szkolnego

Wykaz nauczycieli specjalistów:

 • Jadwiga Grzeszczak
 • Marta Skolimowska-Kulma
 • Mirosława Gubarew
 • Anetta Dzieżyc
 • Magdalena Szymańska
 • Kamila Rajter
 • Aleksandra Połczyńska
 • Aleksandra Maleńczyk
 • Maria Wilkońska
 • Ewa Banach
 • Agnieszka Ścigaj
 • Iwona Jasiulewicz
 • Agnieszka Pawelec
 • Kamila Rajter
 • Agnieszka Gadzała
 • Małgorzata Moneta
 • Małgorzata Adamska
 • Anna Miecznikowska
 • Sylwester Skorupa
 • M. Sobczak-Andryszczyk
 • Ewa Siedliska
 • Krzysztof Grzanka
 • Anna Pisarczyk
 • Dorota Dutkiewicz
 • Barbara Bukowska
 • Katarzyna Dobrzeniecka
 • Ewa Drozdowska
 • Katarzyna Gliniecka
 • Anna Kiłyk
 • Dorota Klisz
 • Justyna Kozłowska
 • Urszula Samel
 • Irena Nosal
 • Marzena Szczech
 • Karolina Wojtusiak
 • Agnieszka Banaszczuk
 • Dorota Olejnik
 • Iwona Wasilewska
 • ks. Rafał Krauze
 • Artur Urban

Kursy kwalifikacyjne

Szkoła organizuje kursy kwalifikacyjne w zakresie kwalifikacji gastronomiczno-hotelarskich. Kursy prowadzone są w następujących specjalnościach:

 • sporządzanie potraw i napojów
 • organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • obsługa gości
 • planowanie i realizacja usług w recepcji

Absolwenci

Absolwent Technikum Gastronomicznego Krzysztof Sobierajski 29 czerwca 2014 roku wziął udział w VI Elbląskim Biegu Ulicznym Piekarczyka. Na linii startu stanęło 387 osób, a dystans 10 km ukończyło 385 biegaczy, w tym były uczeń Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.

Ciekawostki

W Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu działają następujące koła zainteresowań:

 • koło teatralne
 • Szkolne Koło Turystyczne
 • Szkolny Klub Wolontariusza
 • koło informatyczne "Quiz"
 • koło ekologiczne
 • koło sportowo-rekreacyjne
 • PCK
 • koło przedsiębiorczości
 • koło gastronomiczne
 • chór szkolny

Bibliografia

Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu [06.08.2014]