Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach

Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [10.11.2014]
Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [10.11.2014]
Data założenia: 1946 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: 14-220 Kisielice ul. I. Daszyńskiego 12

Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach – średnia szkoła zawodowa o profilu rolniczym z siedzibą w Kisielicach, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Piotr Piątkowski.

Historia

Tradycje kształcenia rolniczego w Kisielicach sięgają 1946 roku. Wtedy to utworzono Gminną Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Kisielicach, którą w 1948 przemianowano na Średnią Szkołę Rolniczą. W roku szkolnym 1955/1956 powołano Koedukacyjne Technikum Hodowlane o czteroletnim okresie nauczania. W 1963 roku oddano do użytku nowy obiekt szkolny. Następnie rozbudowano bazę internatu i warsztatów szkolnych. W wyniku zmian organizacyjnych przekształcono szkołę na 5-letnie Państwowe Technikum Rolnicze. W 1974 roku uruchomiono Technikum Korespondencyjne i Technikum Telewizyjne dla pracujących. W 1977 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu powołano Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego wchodziły:

 • 5-letnie Technikum Rolnicze
 • 5-letnie Technikum Rolniczo-Łąkarskie
 • 3-letnie Technikum Rolnicze
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
 • Zaoczne Technikum Rolnicze
 • Telewizyjne Technikum Rolnicze

W roku szkolnym 1986/87 otwarto Liceum Ekonomiczne o czteroletnim okresie nauczania, zaś w 2011/2012 utworzono Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjno-strażackim.

Patroni

 • Stanisław Sierakowski - działacz polski w Niemczech w okresie międzywojennym, współtwórca i pierwszy prezes Związku Polaków w Niemczech. Wspierał polskie organizacje gospodarcze i oświatowe, a szczególnie szkolnictwo ludowe.
 • Helena Sierakowska - działaczka społeczno-oświatowa. Z ramienia Związku Polaków w Niemczech sprawowała patronat nad szkolnictwem polskim w Niemczech. Założyła polskie przedszkole w Waplewie Wielkim. Przedszkole na Powiślu funkcjonowało w oparciu o ordynację z 1928 roku, którą również realizowały Polskie przedszkola na Warmii w Prusach Wschodnich (1927–1939).


Oferta kształcenia

W Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach absolwenci gimnazjum kształcą się w następujących typach szkół i kierunkach: Liceum Ogólnokształcące

 • profil policyjny
 • profil służba więzienna

Technikum

 • technik ekonomista
 • technik rolnik

Kursy kwalifikacyjne w zawodzie:

 • technik rolnik
 • technik ekonomista

Dyrektor

Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach jest Piotr Piątkowski.

Osiągnięcia

Uczeń klasy IV Technikum Rolniczego Dariusz Kordalski w finale krajowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, który odbywał się 6-7 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Nawojowej k/Nowego Sącza, zakwalifikował się w bloku produkcja roślinna i otrzymał tytuł Laureata. Finalista zdobył też indeks na uczelnie rolnicze.

Ciekawostki

Uczniowie wszystkich klas technikum rolniczego oraz technikum ekonomicznego Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach realizują od stycznia 2014 roku współfinansowany przez Unię Europejską projekt: "Praktyczne umiejętności – lepszy start". Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wchodzącego w skład Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Bibliografia

Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach [10.11.2014]