Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie

Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [24.04.2014]
Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [24.04.2014]
Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: al. Wojska Polskiego 17, 10-224 Olsztyn
Patron: Adolf Maria Bocheński

Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie – szkoła średnia, ponadgimnazjalna, w skład której wchodzi technikum i technikum uzupełniające, szkoła zawodowa, szkoła policealna. Siedziba szkoły znajduje się w Olsztynie. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych pełni obecnie Tadeusz Cwalina. Pełna nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie.

Historia

Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Państwowego Liceum Komunikacyjnego i Gimnazjum Mechanicznego, które rozpoczęło działalność 10 września 1945 r.

W czerwcu 1951 r. nastąpił podział Państwowego Liceum Komunikacyjnego na trzy odrębne szkoły techniczne: Technikum Budowlane, Technikum Kolejowe i Technikum Samochodowe. W roku szkolnym 1951/1952 zaczęło funkcjonować 4-letnie Technikum Samochodowe. Technikum składało się z 11 klas dziennych dla młodzieży niepracującej i 3 klasy dla pracujących. W roku szkolnym 1953/1954 rozpoczął pracę Wydział Zaoczny szkoły.

1 września 1957 r. została utworzona Zasadnicza Szkoła Samochodowa kształcąca mechaników w dwu specjalnościach: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych oraz budowa maszyn. W lipcu 1965 r. szkoła uzyskała obiekty warsztatowe przy ul. Jana Kasprowicza 7.

1 września 1990 r. przywrócono Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej o 5-letnim cyklu kształcenia. 25 maja 1991 r. Zespół Szkół Samochodowych otrzymał imię por. Adolfa Marii Bocheńskiego. 1 września 2003 r. z połączenia Zespołu Szkół Samochodowych oraz Technikum Kolejowego, Technikum nr 9 im. gen. Władysława Sikorskiego powstał Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego. W skład Zespołu Szkół Samochodowych weszło: Technikum nr 1, Technikum nr 9, Technikum Uzupełniające nr 2, I Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, Uzupełniające Technikum Zaoczne nr 1, Technikum Zaoczne nr 3, Zaoczna Szkoła Policealna nr 5. 26 stycznia 2011 r. zlikwidowano I Liceum Profilowane i Technikum nr 9.

Typ szkoły i kierunki kształcenia

W skład zespołu szkół – wchodzą następujące typy szkół:

 • Technikum nr 1 – cykl kształcenia: 4 lata, zawód: technik pojazdów samochodowych
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – cykl kształcenia: 3 lata, zawód: mechanik pojazdów samochodowych, zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Uzupełniające Technikum Zaoczne nr 1 – cykl kształcenia: 3 lata, zawód: technik pojazdów samochodowych
 • Zaoczna Szkoła Policealna nr 5

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2013/2014 składa się z następujących nauczycieli:

 • mgr Justyna Andruszkiewicz
 • mgr inż. Marek Andrzejewski
 • mgr Elżbieta Behan
 • mgr inż. Anna Budna
 • Daniel Burakowski
 • Marian Burakowski
 • mgr Stanisław Chomik
 • mgr Tadeusz Cwalina
 • Stanisław Dajlidko
 • mgr Andrzej Dordzik
 • mgr inż. Mirosław Ejdys
 • mgr inż. Zdzisław Gadek
 • mgr inż. Arkadiusz Gnoza
 • mgr Zbigniew Gosztowtt
 • mgr Marek Grzeszczuk
 • mgr Daniela Izdebska
 • mgr Anna Jarosz
 • mgr Alicja Jasińska
 • mgr Iwona Kamińska
 • mgr Marlena Klein
 • mgr Michał Katulski
 • mgr Janusz Kozłowski
 • mgr Irena Kraskowska
 • mgr inż. Barbara Kudyba
 • mgr inż. Ryszard Kudyba
 • mgr Krzysztof Kwietko-Bębnowski
 • mgr Elżbieta Lechicka
 • mgr Tomasz Matyjas
 • Rafał Niestępski
 • mgr Andrzej Ogiński
 • mgr Daniel Ogiński
 • mgr Sławomir Oryńczak
 • mgr Wioletta Ossowska
 • mgr inż. Wojciech Pacyga
 • mgr Szczepan Perfikowski
 • mgr Tadeusz Pilecki
 • mgr inż. Małgorzata Prus
 • mgr inż. Ryszard Rydzewski
 • mgr Izabela Anna Salitra
 • Zbigniew Stasiak
 • mgr Aniela Stocka
 • mgr Jerzy Szuksztal
 • mgr inż. Eugeniusz Świder
 • mgr Joanna Świdzińska
 • mgr Barbara Tymecka
 • mgr Katarzyna Urban
 • Stanisław Zbiciak
 • mgr Marta Zienkiewicz

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze:

 • mgr inż. Barbara Borowska
 • mgr Agata Dmochowska
 • Witold Grabowski
 • mgr Elżbieta Gąsiorowska
 • mgr inż. Maciej Imiołek
 • dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak
 • mgr Rafał Kamiński
 • mgr Tomasz Morzyc
 • inż. Jan Mówiński
 • mgr Halina Narkiewicz
 • inż. Andrzej Samusionek

Osiągnięcia

Zespół Szkół Samochodowych od 14 lat jest współorganizatorem powiatowych finałów Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. 23 kwietnia 2014 r. trzyosobowe zespoły olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych rywalizowały w następujących konkurencjach:

 • test z przepisów ruchu drogowego
 • test z historii motoryzacji
 • praktyczne udzielanie pierwszej pomocy
 • przygotowanie pojazdu do jazdy
 • jazda sprawnościowa motorowerem
 • jazda sprawnościowa samochodem

Absolwenci

Absolwentami szkoły byli m.in:

Ludzie związani ze szkołą

Ciekawostki

Uczniowie zespołu mają możliwość bezpłatnego przygotowywania się do egzaminów na prawo jazdy kategorii B. Nauka jazdy trwa 30 godzin. Wykorzystywany jest do niej szkolny plac manewrowy. Naukę jazdy prowadzą instruktorzy: Stanisław Dajlidko i Andrzej Ogiński.

Bibliografia

Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie [24.04.2014]