Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie

Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 2002 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: gimnazjum, liceum
Adres: ul. Gałczyńskiego 2 A, 12-221 Ruciane-Nida
Patron: Agnieszka Osiecka

Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Rucianem Nidzie. Dyrektorem Zespołu jest Bogusław Karwowski.

Historia

Zespół Szkół Samorządowych powstał w 2002 r. Natomiast imię Agnieszki Osieckiej oraz sztandar otrzymał w 2003 r.

Cele i zadania

Działania Zespołu ukierunkowane są na wychowanie człowieka twórczego, świadomego, umiejącego dokonać właściwych i odpowiednich wyborów oraz pewnie poruszającego się w świecie wartości.

Działalność

W skład Zespołu Szkół Samorządowych wchodzą:

Przy Zespole działają następujące sekcje sportowe:

  • piłki siatkowej chłopców
  • piłki siatkowej dziewcząt
  • lekkoatletyki
  • kolarstwa

Kadra pedagogiczna

  • wicedyrektor - Elżbieta Grzyb

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2014/2015: Marcin Boć, Marianna Bryła, Andrzej Chojnowski, Małgorzata Chutkowska, Arkadiusz Doniec, Andrzej Dusza, Krzysztof Dzikowski, Janusz Grabowski, Mariola Grochowska, Teresa Grzęda, Paweł Grzyb, Urszula Jóźwiak, Bogumiła Kasperczyk, Joanna Koćwin, Mirosław Kołomyjski, Janusz Koziatek, Magdalena Kwiatkowska, Anna Łukasik, Ewa Norowska-Wnuk, ks. Karol Nowakowski, Zofia Popiołek-Cwalina, Beata Poulakowska, Krystyna Pupek, Agnieszka Ronkiewicz, Przemysław Ronkiewicz, Agnieszka Rzepka, Sebastian Sęk, Dorota Stecka, Ewa Szczęsna, Barbara Szmigiel, Marzena Urban.

Bibliografia

szkolnictwo.pl [26.11.2014]
Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie [26.11.2014]