Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Mikołaja w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Mikołaja w Elblągu

Budynek Zespołu, źródło: www.elblag.pijarzy.pl [28.06.2014]
Budynek Zespołu, źródło: www.elblag.pijarzy.pl [28.06.2014]
Data założenia: 2004
Poziom szkoły: podstawowy, gimnazjalny, pondgimnazjalny
Adres: 82-300 Elbląg ul. Saperów 20
Patron: św. Józef Kalasancjusz

Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Mikołaja w Elblągu – szkoła katolicka nadzorowana przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów. Siedziba szkoły zakonu pijarów mieści się w Elblągu. W skład Zespołu wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

Historia

Początki szkół pijarskich w Elblągu sięgają 2004 roku. Wtedy to powstała szkoła podstawowa i gimnazjum. Pierwszym dyrektorem szkoły był o. Wojciech Wojda. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Polska Prowincja Zakonu Pijarów. Obecnie w skład Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Mikołaja w Elblągu wchodzi też liceum ogólnokształcące. 12 maja 2014 roku z okazji 10-lecia Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu szkoła otrzymała sztandar.

Struktura Zespołu

W skład Zespołu Szkół Zakonu Pijarów wchodzi:

Założenia szkoły

Założenia szkoły pijarskiej wynikają z tradycji i fundamentalnych idei pedagogiki pijarskiej. Oto one:

  • rozumienie Ewangelii jako normy podstawowej i punktu odniesienia dla całego procesu edukacyjnego
  • chrześcijańska wizja człowieka
  • koncepcja integralnego nauczania i wychowania
  • troska o wychowanie religijne ucznia z poszanowaniem wolności
  • dbałość o wysoki poziom kształcenia
  • rozumienie szkoły jako wspólnoty
  • konieczność współpracy szkoły z rodzicami i odwrotnie
  • zapewnienie bezpieczeństwa ucznia

Osiągnięcia

Szóstoklasiści podczas ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji w 2014 roku osiągnęli wynik 32,6 punktu, gdzie średni wynik wynosił 25,82 punktu.

Misja

Wychowanie i nauczanie w Zespole Szkół oparte jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich przy zachowaniu szacunku dla każdego ucznia.

Zespół Szkół jako szkoła katolicka posiada i realizuje programy wychowania, nauczania i profilaktyki oparte na zasadach i wartościach głoszonych przez Kościół katolicki. Jednocześnie szkoła jest otwarta na uczniów niewierzących lub wyznających inną religię, wychowuje do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy. Uczniowie ci zobowiązani są do zachowywania zasad Statutu, uczestniczenia w realizowanych przez szkołę programach wychowania i nauczania.

Organy nadzoru

Nadzór nad zespołem sprawuje:

  • Kurator Oświaty w Olsztynie (Delegatura w Elblągu) – nadzór pedagogiczny
  • Polska Prowincja Zakonu Pijarów – nadzór administracyjny

Ciekawostki

25 sierpnia 1648 roku zmarł w Rzymie św. Józef Kalasancjusz – założyciel Zakonu Szkół Pobożnych. Na pamiątkę tej daty każdego 25 dnia miesiąca obchodzony jest dzień kalasantyński. W dniu patrona uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na galowo i wspólnie modlą się.

Bibliografia

elblag.pijarzy.pl [28.06.2014]