Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku

Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Jamielnik, 13-332 Jamielnik
Patron: Jan Paweł II

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu jest Marzena Weisgerber.

Historia

Historia szkoły sięga przełomu XIX/XX wieku. W pierwszej szkole uczono jedynie w języku niemieckim. Po I wojnie światowej uczniowie z tutejszej szkoły uczęszczali do placówki w Wonnie. Następnie otwarto szkołę w Jamielniku, której dyrektorem został Brzeziński. Do 1939 r. kierownikiem szkoły był Franciszek Łukaszewski, a nauczycielką Genowefa Leśniakówna.

Podczas okupacji w szkole uczyła nauczycielka Prauze (była tu wówczas jedyną nauczycielką). Lekcje trwały 2-3 godziny i odbywały się w dwóch izbach. W 1945 r. nastąpiło otwarcie Publicznej Szkoły Powszechnej, a pierwszym kierownikiem został Franciszek Pokojski. Do szkoły uczęszczało 88 uczniów.

W roku szkolnym 1946/1947 w placówce było 83 uczniów. Natomiast w 1948 r. powstało szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża, którego opiekunką została Janina Goździewska. W 1959 r. siedmioklasowa szkoła liczyła 120 uczniów. W 1960 r. placówka otrzymała nowy budynek.

W 1961 r. w Jamielniku powstała szkoła zbiorcza, licząca 130 uczniów, a w 1964 r. tzw. klasy łączone (klasa II z III i V z VI). Liczba uczniów w szkole wynosiła 145, a we wrześniu 1967 r. do szkoły uczęszczało 157 uczniów. We wrześniu 1975 roku naukę w tutejszej szkole podjęło 168 uczniów, a rok później było ich 158.

W 1999 r. szkoła przeniosła się do nowego budynku mieszczącego 11 sal lekcyjnych. W tym samym roku w wyniku reformy oświaty powołano sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum, dlatego od tego czasu szkoła nosiła nazwę Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jamielniku. Uczyło się tutaj wówczas 360 uczniów w 12 oddziałach i pracowało 18 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno –obsługowych.

Wykaz dyrektorów od 1955 r.:

  • (1.09.1955–16.06.1971) - Anna Dropa
  • (1.09.1971–31.08.1973) - Wacław Karbowski
  • (1.09.1973–31.08.1988) - Wacław Jabłoński
  • (1.09.1988–31.12.2002) - Barbara Grzywacz

Kadra pedagogiczna

Emilia Bagrowska, Renata Bojarska, Danuta Cyglicka, Jolanta Fanzlau, Mirosława Granica, Beata Hajduk, Hejka Hanna, Hinc Izabela, Małgorzata Jankowska, Małgorzata Jarmużewska, Barbara Kępczyńska, Renata Kirzeniewska, Edyta Kozłowska-Lange, Violetta Lewandowska, Tomasz Lewsza, Wioleta Piechowska, Hanna Pieńczewska, Grażyna Półtorak, Katarzyna Przeradzka, Łukasz Rumiński, Anna Sargalska, Daniel Smukała, Anna Spalik, Aleksandra Szeklińska, Sylwia Szulowska, Iwona Wasilów, Marzena Weisgerber, Teresa Wojtas, Marek Wróblewska, Grażyna Zagórska, Małgorzata Zawacka, Anna Żuralska.

Osiągnięcia

W 2006 roku szkoła w Jamielniku otrzymała Akt Przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - "Szkoła Promująca Zdrowie".

Bibliografia

szkolnictwo.pl [23.11.2014]
ZS Jamielnik [23.11.2014]