Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym

Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: XVIII w. (pierwsza szkoła w Janowcu Kościelnym)
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny
Patron: Jan Paweł II

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Janowcu Kościelnym. Dyrektorem Zespołu jest Marianna Zakrzewska.

Misja

Misja Zespołu Szkół zawiera się w haśle: "Szkoła równych szans kształcąca młodzież otwartą na świat".

Cele i zadania

Nadrzędnym celem Zespołu jest:

  • wychowanie uczniów poprzez zapewnienie im wszechstronnego rozwoju
  • wykształcenie w uczniach odpowiedzialności za siebie i innych
  • pomoc uczniom w odnalezieniu ich miejsca w społeczności dorosłych

Działalność

W skład Zespołu Szkół wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem i punktem przedszkolnym oraz gimnazjum.

W Zespole funkcjonują pracownie: biologiczno-chemiczna, polonistyczna, matematyczna, fizyczna i historyczna, komputerowe i językowe; sale nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego. Placówka organizuje zajęcia wspomagające, koła zainteresowań, zajęcia sportowe i specjalistyczne zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze.

Kadra pedagogiczna

Wicedyrektor - Jacek Górny Nauczyciele: Magdalena Adamska, Agnieszka Auguścik, Elżbieta Bojarska, Iwona Chmielewska, Zbigniew Czechowski, Ewa Czechowska Przemysław Dudek, Bogusława Gołębiewska, Wiesława Góra, Neta Lejk, ks. Jacek Lubiński, Stanisław Kazimierski, Jadwiga Kazimierska, Elżbieta Kownacka, Alicja Kutryb, Agnieszka Piotrkowska, Rafał Pyra, Jolanta Radzymińska, Anna Szczepkowska, Piotr Szczepkowski, Sylwia Szczepkowska, Krystyna Szulczak, Magdalena Tarwacka, Edyta Wesołowska, Judyta Wrzeszczyńska, Karolina Wrzeszczyńska, Elżbieta Zielińska, Sabina Żebrowska.

Bibliografia

szkolnictwo.pl [20.11.2014]
ZS w Janowcu Kościelnym [20.11.2014]