Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

Budynek szkoły, źródło: www.orzysz.pl
Budynek szkoły, źródło: www.orzysz.pl
Data założenia: 1737 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: 12-250 Orzysz, Dąbrówka 40
Patron: Michał Kajka

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu jest Elżbieta Włodkowska.

Historia

W 1737 r. założono tutaj pierwszą szkołę. Polska szkoła powstała po II wojnie światowej. 17 paŸpaździernika 1946 r. naukę w trzyklasowej szkole podstawowej rozpoczęło 43 dzieci. W 1947 r. zorganizowano cztery klasy z 72 uczniami.

Działalność

W skład Zespołu wchodzą: szkoła podstawowa i gimnazjum. W placówce działają następujące koła:

 • koło polonistyczne
 • koło matematyczne
 • koło informatyczne
 • koło sportowe / SKS/
 • harcerstwo
 • dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego

Kadra pedagogiczna

 • biologia, chemia, geografia - Bożena Podsiad
 • fizyka - Marcin Sobieski
 • historia - Janina Florczyk
 • j. angielski - Magdalena Jakowska, Katarzyna Skaradzińska
 • j. niemiecki, wos - Aneta Bagińska
 • j. polski - Malwina Borkowska, Danuta Frączkowska
 • matematyka - Robert Frączkowski, Marcin Sobieski
 • muzyka, plastyka - Anna Kumicka
 • nauczanie zintegrowane - Anna Kumicka, Grażyna Nawrocka, Małgorzata Patoka
 • przyroda - Ewa Makowska
 • religia - Barbara Kostka
 • technika, informatyka - Robert Frączkowski
 • wychowanie fizyczne - Dorota Augustyniak, Iwona Piwko
 • wychowanie przedszkolne - Anna Zabłocka

Bibliografia

ZS Dąbrówka [30.11.2014]