Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Giżycku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Giżycku

Budynek Zespołu Szkół, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Zespołu Szkół, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 2002 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Wiejska 50, 11-500 Giżycko
Patron: Mikołaj Kopernik

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Giżycku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Giżycku. Dyrektorem Zespołu jest Ewa Lewińska.

Historia

Początki działalności Zespołu Szkół sięgają 1963 r., kiedy to powołano do życia Szkołę Podstawową nr 3. Zespół Szkół nr 1 powstał 1 września 2002 r.

Cele i zadania

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 80, poz. 542),ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz. 458).

Działalność

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Placówka realizowała projekt unijny pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko" oraz wewnętrzne gimnazjalne projekty edukacyjne:

  • "Ekologiczne źródła energii"
  • Reisen macht klug - dlaczego warto zwiedzić Berlin?
  • Niemieckie ślady w moim mieście i regionie
  • The British Royal Family

Przy Zespole działa Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych.

Osiągnięcia

Uczniowie placówki w latach 2009-2014 byli laureatami i finalistami konkursów matematycznych i informatycznych oraz pozostałych przedmiotowych konkursów kuratoryjnych.

Bibliografia

szkolnictwo.pl [29.11.2014]
ZS nr 1 w Giżycku [29.11.2014]