Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Data założenia: 1950 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska

Szkoła zawodowa w Białej Piskiej istniejąca od 1950 r.

Historia

15 stycznia 1950 r. Starostwo Powiatowe w Piszu przekazało siedzibę byłego sądu i poniemieckiego więzienia w Białej Piskiej na szkołę. Ten dwukondygnacyjny, zniszczony, miejscami walący się budynek z trudem zmieścił 80 osób. Fakt ten potwierdzają zapisy w Kronice Szkoły znajdującej się w bibliotece. Początkowo praca w szkole była ciężka. Brak sprzętu, pomocy naukowych, ciasne pomieszczenia. Gospodarstwo szkolne było w ciężkich warunkach.

W roku szkolnym 1953/54 dyrektorem szkoły zostaje Jan Nowakowski. Stanowisko kierownika internatu obejmuje Edward Ptaszek.

Od pierwszych dni w celu zapewnienia właściwych warunków do nauki dokonuje się remontów we wszystkich pomieszczeniach, rozbudowuje pomieszczenia dla internatu męskiego na strychu budynku głównego, a przekazany budynek za drogą przeznacza się na internat żeński, powstają nowe klasopracownie dokupuje się wyposażenie.

W kolejnych latach przychodzą pierwsze efekty pracy.

W rok szkolnym 1954/55 wszystkie pomieszczenia szkoły i internatu są wyremontowane, sprzęt naprawiony, urządzono stołówkę. Jest to pierwszy rok, w którym są 4 klasy, a więc pełne technikum. Ogólna liczba młodzieży 150. Życie w szkole płynie normalnie. Podnosi się poziom nauczania i wychowania. Poprawia się zaopatrzenie w podręczniki i lektury szkolne. Młodzież bierze czynny udział w różnego typu zajęciach pozalekcyjnych. Najlepsi w poszczególnych zespołach reprezentują szkołę w konkursach i zawodach sportowych.

Szkołę ukończyli wtedy pierwsi absolwenci Państwowego Technikum Rolniczego.

W dniu 12 stycznia 1957 roku szkoła jako pierwsza w województwie z techników rolniczych otrzymała sztandar szkolny. Był to wielki zaszczyt i honor dla Rady Pedagogicznej, jak i młodzieży. Na uroczystość przekazania sztandaru zaproszono około 500 osób z miast Biała Piska, Pisz, Olsztyn i okolicznych wsi. (tak podają kroniki).

W roku szkolnym 1960/61 gospodarstwo szkolne zajęło II miejsce w kraju pod względem wzorowego gospodarowania i dobrych wyników finansowych.

W styczniu 1965 roku do użytku szkoły została przyjęta nowowybudowana nowoczesna jak na ówczesne czasy sala gimnastyczna, a w sierpniu powiększono obszar gospodarstwa szkolnego o PGR Oblewo do 480 ha powierzchni całkowitej. W tym też roku rozpoczyna się budowa nowego internatu. Internat oddano do użytku 2 września 1967 roku, posiada nowoczesną kuchnię, odznacza się dobrymi warunkami mieszkaniowymi, tanim i dobrym wyżywieniem. Jest w stanie zakwaterować ponad 200 osób. W internacie tworzone są w ramach potrzeb i zainteresowań młodzieży różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne.

Wiosną 1968 roku oddano do użytku nowe warsztaty szkolne, jesienią garaże przy nich a w roku szkolnym 1969/70 dobudowano kolejny segment warsztatów.

W roku 1975 szkoła przekształciła się w Zespół Szkół Rolniczych w Białej Piskiej.

Obok internatu znajduje się stadion sportowy oddany do użytku w 1975 roku a zbudowany został przez młodzież i nauczycieli tutejszej szkoły w czynie społecznym. Wysiłkiem młodzieży i pracowników szkoły powstała również strzelnica sportowa oddana do użytku w 1976 roku. Stary internat żeński przebudowano na mieszkania dla nauczycieli oraz kolejne klasopracownie.

Następnie na początku lat 80-tych pobudowano kolejną halę warsztatową i kolejne garaże.

Od roku 1999 szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej.

W dniu 25 października 2008 roku szkole nadano nowy sztandar.

Zespół Szkół

W pięćdziesięcioletniej historii naszego zespołu istniały następujące szkoły:

 • Państwowa Szkoła Mleczarska Praktyków i Specjalistów,
 • Państwowa Szkoła Rolnicza Praktyków Specjalistów,
 • Szkoła Wodno - Melioracyjna, Liceum Rolnicze,
 • Państwowe Technikum Rolnicze,
 • Dwuzimowa Szkoła Rolnicza,
 • Technikum Rolnicze (5-letnie),
 • Technikum Rolnicze (4-letnie),
 • Technikum Rolnicze (3-letnie),
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa (3-letnie),
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa (5-letnie),
 • Technikum Rolnicze Korespondencyjne (3-letnie),
 • Technikum Rolnicze Zaoczne (3-letnie),
 • Technikum Rolnicze Wieczorowe dla Pracujących,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących,
 • Liceum Ekonomiczne (4-letnie),
 • Liceum Ekonomiczne (5-letnie),
 • Technikum Żywieniea i Gospodarstwa Domowego (5-letnie)
 • Technikum Pojazdów Samochodowych (4-letnie)
 • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (4-letnie)
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa (4-letnie)
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (4-letnie)


Zobacz też