Zespół Szkół nr 1 w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół nr 1 w Elblągu

Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Korczaka 34, 82-300 Elbląg

Zespół Szkół nr 1 w Elblągu – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Bogusław Milusz.

Działalność

W skład Zespołu wchodzą:

Zespół oferuje szeroką gamę zajęć: obowiązkową naukę języka angielskiego i informatyki w klasach I–IV, naukę dwóch języków obcych w gimnazjum, możliwość uczęszczania do klas sportowych o profilu koszykarskim, zajęcia ruchowe dla uczniów klas I–III, zajęcia pozalekcyjne (taneczne, muzyczne, teatralne, Uczniowski Klub Sportowy JAR), koła zainteresowań (plastyczne, literacko–artystyczne, muzyczno–plastyczne, sportowe, naukowe), koła przedmiotowe, gimnastykę korekcyjną dla uczniów klas I–III.

Placówka dysponuje bogatą bazą lokalową. Posiada: świetlicę, w pełni skomputeryzowaną bibliotekę stanowiącą szkolne centrum multimedialne, halę sportową, salę gimnastyczną, salkę do gimnastyki korekcyjnej, salę do tenisa stołowego, siłownię, boiska sportowe, stołówkę szkolną.

W związku z tym, iż szkoła mocno inwestuje w rozwój sportu, w Zespole powołany został oddzielny wicedyrektor do spraw sportu. Aktualnie jest nim Anna Boba (2016/2017).

Cele i zadania

Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Cywińska Agnieszka, Czerepińska Marta, Frączyk Mirosława, Gójska Anglika, Kopańska Agata, Marszałek Cecylia, Rozentalska Kamila, Szczepańska Katarzyna, Zipser Małgorzata
 • język polski – Balbuza Bożena, Bewicz Anna, Kowalska Małgorzata, Kurach Marzena, Magoń Barbara, Marynowska Izabela
 • język angielski – Bartosek Małgorzata, Derlukiewicz Elżbieta, Kasprzak Kamila, Klimuk Maria, Stec Alicja, Szyk Magdalena, Szwaracka Agnieszka
 • język niemiecki – Kutra Sebastian, Przyborowska Alicja, Witowska Katarzyna
 • matematyka – Głowacka Marzena, Jakubowska Wiesława, Kalka Jolanta, Lefelbajn Grażyna, Stankiewicz Danuta
 • zajęcia komputerowe – Derenda Andrzej, Jakubowski Adam, Żandarski Tomasz
 • chemia i fizyka – Awiżeń Anna, Groszewska Kamila, Wasilewska Iwona, Pietrzak Jadwiga
 • przyroda i biologia – Dolna Halina, Szyk Katarzyna, Kutowińska Mirosława
 • geografia – Czernichowska Ewa, Gniady Łucja
 • historia i wos – Bawtrel Joanna, Derenda Andrzej, Nakonowski Roman
 • religia – Gryciuk-Bujak Agnieszka, ks. Wieczorek Tomasz, Oklesińska Ewa, Ostrasz Anna, Zbierzchowski Piotr
 • sztuka i zajęcia techniczne – Obrębski Władysław, Sakowska Bożena, Stando Alicja, Szadziul Katarzyna
 • wychowanie fizyczne – Boba Anna, Fiodorowicz Edward, Gościńska Dorota, Kołacka Magdalena, Krasowski Janusz, Majewski Arkadiusz, Malandy Małgorzata, Obrębski Władysław, Prus Adam, Przebieg Mariusz, Przewodowska Anna, Trybiński Andrzej, Zgirska Anna
 • biblioteka – Hajdukonis Mariola, Klimuk Maria, Kotyńska Violetta, Trybińska Hanna
 • świetlica szkolna – Barszczewicz Teresa, Kozińska Beata, Nosewicz Marta, Pietruczuk Elżbieta, Sałek Sabina, Zielińska Agnieszka
 • pedagog szkolny, psycholog i logopeda – Karbowska Małgorzata, Tomczak Iwona, Wawryszuk Anna, Zgagat–Łozińska Lucyna

Osiągnięcia

Placówka może poszczycić się certyfikatami "Szkoły z Klasą" oraz "Szkoły bez przemocy", "Szkoły ekologicznej", "Mistrza segregacji", "Szkoły bez przemocy", "Szkoły Odkrywców Talentów", "Zielonej Flagi", "Szkoły promującej zdrowie". "Szkoły przyjaznej środowisku", "Najlepszej szkoły", "Pomagamy uczniom z dysleksją – stosowania ortograffiti", "WF z klasą".

Placówki Zespołu osiągają wysokie wyniki w akcjach charytatywnych, projektach edukacyjnych, konkursach przedmiotowych, ekologicznych, artystycznych i sportowych.

Ciekawostki

Placówka jest członkiem Klubu Szkół UNICEF.

Przy Zespole działa Uczniowski Klub Sportowy JAR, który animuje wiele imprez sportowych skierowanych zarówno do uczniów szkoły, jak również do dzieci i młodzieży środowiska lokalnego. Corocznie organizuje Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki "Elbasket". działa także w zakresie wspierania inicjatyw w turystycznych, rekreacyjnych, sportowych oraz edukacyjnych i kulturalnych.

Bibliografia

 1. ZS 1 Elbląg
 2. szkolnictwo.pl[27.11.2014]