Zespół Szkół w Bielicach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Bielicach

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum, technikum
Adres: Bielice 120, 13-330 Krotoszyny Pomorskie

Zespół Szkół w Bielicach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora Zespołu pełni Marzena Gapska.

Działalność

W skład Zespołu wchodzą:

 • Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach założone w 2001 r.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach
 • Liceum Ogólnokształcące w Bielicach, które chcąc zdobyć kandydatów ogłosiło na rok szkolny 2014/2015 rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych i przyjmując w nim trzy przedmioty rozszerzone: wiedzę o społeczeństwie, język niemiecki, biologię.
 • Technikum Informatyczne w Bielicach, które przyjęło w roku szkolnym 2014/2015 dwa przedmioty rozszerzone: matematykę i fizykę

Uczniowie biorą udział w licznych programach i projektach, m.in.:

 • Projekt "Rozwój przez kompetencję" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizatorami są: Uniwersytet w Białymstoku (lider) i Combidata Poland sp. z o.o. (partner) - gimnazjum, od kwietnia 2014 r.
 • Projekt "e-Akademia Przyszłości", którego celem jest kształtowanie u uczniów gimnazjum siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie - gimnazjum 2010-2013
 • "Projekt Edukacyjny - polsko-niemiecki słownik gwary młodzieżowej" (2011)
 • "Projekt Edukacyjny - polsko-niemiecki słownik mody" (2011)
 • "Projekt Edukacyjny – Komputery naszych rodziców i dziadków" (2001)

Cele i zadania

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne Zespołu w roku szkolnym 2014/2015:

 • biologia - Nowicka Janina, Puwalska Anna
 • chemia - Puwalska Anna, Rutkowska Grażyna, Zapolska Emilia
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Majas Przemysław
 • fizyka - Seroczyński Krzysztof, Szymecki Jacek
 • geografia - Chyliński Daniel, Mieszczyńska Małgorzata
 • historia - Mówińska-Shymanskyy Aneta, Orłowska Anna, Skoczylas Anna
 • informatyka - Preus-Różańska Magdalena, Radziwilski Krzysztof
 • język angielski - Bączkowska Anna, Giermak Honorata, Grabowska Justyna
 • język polski - Adamska Urszula, Gapska Marzena, Bukowska Ewa, Kołecka–Lepka Barbara, Podgórska Marzena, Tadajewska Grażyna
 • język niemiecki - Duńczyk Dorota, Majas Hanna, Wasiak Robert
 • matematyka - Kacperek Sylwia, Maron Monika, Martewicz Justyna, Prass Elżbieta
 • nauczanie indywidualne - Dobek Angelika, Bukowska Ewa, Gortatowska Hanna, Rogozińska Anna
 • religia - Kondeja Jadwiga, Zielińska Bernadeta
 • wiedza o społeczeństwie- Mówińska-Shymanskyy Aneta, Orłowska Anna,Skoczylas Anna
 • wychowanie do życia w rodzinie - Pliszka Karina
 • wychowanie fizyczne - Bączkowski Karol, Lewicka Danuta, Majas Eugeniusz, Żak Anna, Żak Marek
 • zajęcia artystyczne - Pisarska Sylwia
 • zajęcia techniczne - Bukowski Andrzej
 • pedagog szkolny - Anna Dzwoniarska, Anna Bekter
 • psycholog - Zuzanna Kotewicz
 • biblioteka - Dorota Filaber

Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu osiągają sukcesy przede wszystkim w konkursach przedmiotowych, plastycznych i sportowych.

Przy gimnazjum działa zespół wokalny "Kamerton", który zdobywa wysokie pozycje w konkursach artystycznych.

Bibliografia

ZS Bielice[21.11.2014]
szkolnictwo.pl[21.11.2014]