Zespół Szkół w Garbnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Garbnie

Data założenia: 1900 r. (data założenia pierwszej szkoły w Garbnie)
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Garbno 36, 11-430 Korsze

Zespół Szkół w Garbnie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu jest Stefania Siewruk-Welens.

Działalność

W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur z oddziałami przedszkolnymi oraz Gimnazjum. W placówce oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych odbywają się także:

 • zajęcia dodatokwe
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowanie dla uczniów mających trudności w nauce
 • inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi
 • nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutycze
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym

Prowadzone są klasy wyrównawcze.

Kadra pedagogiczna

 • chemia - Katarzyna Zadrożna
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Bogumiła Boużyk
 • edukacja wczesnoszkolna - Rodziewicz Małgorzata, Joanna Saik, Barbara Starukiewicz
 • fizyka - Małgorzata Włodarska, Kamila Welens-Perekitko
 • geografia - Wiesław Borówko
 • historia, wos - Mariusz Sak
 • informatyka - Wanda Leszczyńska, Aneta Mikołajczyk-Ekstowicz, Małgorzata Włodarska, Kamila Welens-Perekitko
 • j. angielski - Marek Saik, Valentyna Zhovkovska
 • j. polski - Stefania Siewruk -Welens, Aneta Mikołajczyk-Ekstowicz, Agnieszka Szczurko
 • j. rosyjski - Anna Duńska
 • matematyka - Wanda Leszczyńska, Liman Agnieszka
 • oddział przedszkolny - Justyna Komarowska–Rysz, Walewska Alina, Beata Walewska
 • plastyka, muzyka - Zbigniew Więcierzewski
 • przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, biologia - Joanna Przewódzka
 • religia - Jolanta Dąbkowska, Paweł Hause
 • technika - Małgorzata Włodarska, Agata Baten
 • wychowanie fizyczne - Wiesław Borówko, Zbigniew Więcierzewski

Bibliografia

szkolnictwo.pl [26.11.2014] ZS Garbno [26.11.2014]