Zespół Szkół w Marzęcicach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Marzęcicach

Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Szkolna 21, 13–306 Kurzętnik

Zespół Szkół w Marzęcicach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu jest Hanna Makowska.

Cele i zadania

Nadrzędnym celem placówki jest wszechstronny rozwój ucznia. Zadaniem Zespołu Szkół jest:

 • rozwijanie w młodzieży poczucie odpowiedzialności oraz dyscypliny pracy i nauki
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochronnych środowiska
 • umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwianie absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wykonywania wybranego zawodu
 • sprawowanie opieki nad uczniami, odpowiednio dla ich potrzeb i możliwości szkoły

Działalność

Zespół:

 • prowadzi zajęcia pozalekcyjne rozwijające osobowość ucznia i jego zainteresowania
 • organizuje zajęcia rekreacyjno-sportowe
 • organizuje rajdy, biwaki i wycieczkach turystyczno-krajoznawcze
 • prowadzi zajęcia z uczniami wybitnie uzdolnionymi
 • prowadzi zajęcia wyrównawcze

W skład Zespołu Szkól wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum.

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Dominika Kowalska
 • chemia - Dominika Kowalska
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Arkadiusz Kamiński
 • fizyka - Rafał Maron
 • geografia - Mirosława Flaszyńska
 • historia - Bożena Demich, Anna Maćkiewicz
 • informatyka - Katarzyna Pajek, Wioletta Zachwieja
 • j. angielski - Monika Dąbrowska, Ewa Kotewicz, Katarzyna Pukalska
 • j. niemiecki - Izabela Ziółkowska
 • j. polski - Bożena Demich, Katarzyna Golder, Elżbieta Lewandowska, Anna Maćkiewicz
 • j. rosyjski - Marta Cechowska
 • matematyka - Anita Wolska, Rafał Maron, Wioletta Zachwieja
 • muzyka - Anna Lewicka, Paulina Zatorska
 • edukacja przedszkolna - Marta Światły–Kowalska
 • edukacja wczesnoszkolna - Magdalena Ćwiklińska, Sylwia Dreszler, Aleksandra Gruba–Kustusz, Mariola Jarzembowska, Elżbieta Lewandowska, Dagmara Ługowska, Natalia Malinowska, Bożena Mówińska, Teresa Redman
 • plastyka - Hanna Makowska, Anna Maćkiewicz
 • przyroda - Hanna Makowska, Mirosława Flaszyńska
 • religia - Anna Lewicka, Michał Rogoziński
 • technika - Katarzyna Pajek
 • wiedza o społeczeństwie - Bożena Demich, Anna Maćkiewicz
 • wychowanie do życia w rodzinie - Magdalena Wojtas
 • wychowanie fizyczne - Arkadiusz Kamiński, Magdalena Wojtas
 • zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze - Anita Wolska, Mirosława Flaszyńska, Wioletta Zachwieja

Bibliografia

szkolnictwo.pl [23.11.2014]
ZS Marzęcice [23.11.2014