Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie

Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1945 r. (powstanie szkoły polskiej)
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Grodziczno 83, 13-324 Grodziczno

Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu jest Urszula Ewertowska.

Cele i zadania

Zespół realizuje swoje zadania m.in. poprzez:

 • tworzenie warunków do wypełniania obowiązku szkolnego
 • realizację ustalonych programów nauczania
 • organizowanie bezpłatnych i odpłatnych zajęć pozalekcyjnych
 • umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i religijnej

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Barbara Leśniewska
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Rafał Lubieniecki
 • fizyka - Agnieszka Jarzębska
 • geografia - Anna Szałkowska
 • historia - Teresa Dzierżak-Górzyńska, Rafał Lubieniecki, Anna Szałkowska, Katarzyna Truszczyńska
 • informatyka - Waldemar Karpiński
 • j. angielski - Marzena Graduszewska-Uzarska, Joannna Knoblauch, Magdalena Nowak
 • j. niemiecki - Beata Świetlik
 • j. polski - Anna Chechłowska, Gabriela Galińska, Mariola Lempek, Magdalena Nowak, Gabriela Skonieczka
 • matematyka - Helena Draśpa, Agnieszka Jarzębska, Waldemar Karpiński, Barbara Leśniewska
 • muzyka - Beata Świetlik
 • nauczanie indywidualne - Anna Chechłowska, Teresa Dzierżak-Górzyńska
 • nauczanie zintegrowane - Barbara Gutowska, Krystyna Karpińska, Edyta Kotłowska, Małgorzta Narwojsz, Teresa Sławińska
 • oddział przedszkolny - Jolanta Tymecka
 • przyroda - Małgorzata Narwojsz
 • religia - Katarzyna Truszczyńska, Anna Wielgoszyńska
 • rewalidacja - Anna Chechłowska, Teresa Dzierżak-Górzyńska, Urszula Ewertowska, Elżbieta Kriks
 • technika - Jolanta Tymecka
 • zajęcia artystyczne - Anna Chechłowska, Rafał Lubieniecki, Anna Wiraszka
 • zajęcia techniczne - Agnieszka Jarzębska
 • wiedza o społeczeństwie - Teresa Dzierżak-Górzyńska, Anna Wielgoszyńska
 • wychowanie do życia w rodzinie - Barbara Leśniewska, Anna Szałkowska, Anna Wielgoszyńska
 • wychowanie fizyczne - Bogdan Klinicki, Elżbieta Kriks, Rafał Lubieniecki

Bibliografia

szkolnictwo.pl [23.11.2014]
ZS Nowe Grodziczno [23.11.2014]