Zespół Szkół w Pasymiu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Pasymiu

Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl.
Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl.
Data założenia:
Poziom szkoły: ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: gimnazjum, liceum
Adres: ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym

Zespół Szkół w Pasymiu – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu jest Kamil Dadura.

Cele i zadania

Zespół realizuje zdania wychowawcze w celu wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w rozwoju w różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności.

Działalność

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Zespół Szkół umożliwia uczniom:

  • zdobycie wykształcenia
  • poznawanie i rozumienie świata
  • ujawnianie i rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień
  • rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów
  • kształtowanie wartości życiowych
  • rozwijanie potrzeby doskonalenia się
  • przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata
  • kształtowanie postaw patriotycznych
  • wykształcenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej.

Bibliografia

szkolnictwo.pl [26.11.2014]
Publiczne Gimnazjum w Pasymiu [26.11.2014]