Zespół Szkół w Radziejach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Radziejach

Budynek Zespołu, źródło: www.radzieje.lap.pl
Budynek Zespołu, źródło: www.radzieje.lap.pl
Data założenia: XVI w.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: zespół: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Węgorzewska 16, Radzieje, 11-600 Węgorzewo

Zespół Szkół w Radziejach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Radziejach. Dyrektorem Zespołu jest Krystyna Paszkiewicz.

Historia

Pierwsza szkoła w Radziejach powstała prawdopodobnie w pierwszej połowy XVI w. W 1857 r. działały tutaj 2 klasy, w których 2 nauczycieli uczyło 165 uczniów.

W 1935 r. w szkole zatrudnionych było 3 nauczycieli, którzy uczyli 211 uczniów w 4 klasach. Od września 1945 r. funkcjonowanie rozpoczęła ośmioklasowa szkoła, w której pierwszym polskim dyrektorem został Andrzej Rutkowski.

Cele i zadania

Do zadań wychowawczych Zespołu zalicza się m.in.:

  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz dyscypliny pracy i nauki
  • upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej
  • kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochronnych środowiska
  • umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
  • umożliwianie absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia

Działalność

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół odnoszą sukcesy sportowe m.in. w tenisie stołowym.

Bibliografia

szkolnictwo.pl [11.11.2014]
radzieje.lap.pl [11.11.2014]