Zespół Szkół w Sampławie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Sampławie

Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Zespołu, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia:
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Adres: Sampława 4, 14-260 Lubawa

Zespół Szkół w Sampławie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Sampławie. Dyrektorem Zespołu jest Bogumiła Ruczyńska.

Cele i zadania

Zespół Szkół działa na rzecz:

 • wszechstronnego rozwoju ucznia;
 • poznania przez wychowanków świata;
 • rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do dalszej edukacji;
 • aktywnego udziału uczniów w życiu społecznym;
 • życia w rodzinie;
 • kształtowania podstaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
 • przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy;
 • umożliwiania uczniom dokonywania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Kadra pedagogiczna

 • biologia, plastyka - Barbara Dejner
 • chemia - Bogumiła Ruczyńska
 • edukacja wczesnoszkolna - Badowska Julita, Bożena Graszkiewicz, Mariusz Ruczyński, Halina Wiergowska, Irena Zielińska
 • fizyka, informatyka, technika - Stanisław Ewertowski
 • geografia - Brygida Duszak
 • historia, wos - Ewa Sosińska
 • j. angielski - Anna Balewska, Ewa Kłosowska
 • j. niemiecki - Anna Piątek
 • j. polski - Brygida Duszak, Dagmara Kowalewska
 • matematyka - Hanna Ewertowska, Sławomir Sieński
 • muzyka - Sławomir Sieński
 • przyroda, wychowanie do życia w rodzinie - Magdalena Ruczyńska
 • religia - ks. Stanisław Guzowski. Edyta Wojtkiewicz
 • wychowanie fizyczne - Mariusz Ruczyński, Teresa Więckiewicz

Działalność

W skład Zespołu wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym
 • Gimnazjum

Szkoła prowadzi:

 • zajęcia logopedyczne
 • chór
 • Szkolny Klub Sportowy
 • koło polonistyczne
 • koło polonistyczno-dziennikarskie
 • gimnastyka korekcyjna
 • kółko chemiczne
 • kółko fizyczne
 • kółko historyczne
 • kółko matematyczno-przyrodnicze
 • Ligę Ochrony Przyrody
 • klub "Wiewiórka"
 • PCK

Bibliografia

szkolnictwo.pl [18.11.2014]
ZS w Sampławie [18.11.2014]