Zespół Szkół w Sorkwitach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkół w Sorkwitach

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Adres: ul. Szkolna 5 (szkoła podstawowa), ul. Szkolna 17b (gimnazjum), 11-731 Sorkwity

Zespół Szkół w Sorkwitach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Waldemar Szklanko.

Historia

Zespół Szkół w Sorkwitach to placówka oświatowa obejmująca swoim zasięgiem:

  • Szkołę Podstawową w Sorkwitach, mieszcząca się przy ul. Szkolnej 5, której korzenie sięgają prawdopodobnie XVI w.
  • Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach funkcjonujące od 1999 r. przy ul. Szkolnej 17b

Pierwsza placówka oświatowa w Sorkwitach funkcjonowała już przed 1600 r. Była to szkoła parafialna zorganizowana przy kościele, która po 1737 r. przekształcona została w szkołę powszechną. W 1818 r. uczęszczało do niej 102 dzieci, także z okolicznych folwarków. W 1935 r. działała już trzyklasowa szkoła, w której dwóch nauczycieli uczyło 89 dzieci.

Placówka reaktywowana została po II wojnie światowej. W roku szkolnym 2012/2013 szkoła podstawowa posiadała 6 oddziałów, w których naukę pobierało 133 uczniów.

Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 r., w którym również powołano Zespół Szkół w Sorkwitach. Od 1 września 2005 r. gimnazjum przeniesione zostało do całkowicie nowego obiektu przy ul. Szkolnej 17b. W roku szkolnym 2010/2011 kształciło się w nim 105 uczniów z terenu gminy Sorkwity.

Działalność

W szkole prężnie działa samorząd uczniowski (m.in. wydaje gazetkę szkolną, organizuje imprezy rozrywkowe). Cyklicznie organizowane są uroczystości z okazji 11 Listopada, 3 Maja, pasowanie uczniów klas pierwszych, konkurs matematyczny klas pierwszych (z udziałem uczniów klas I z Warpun i Marcinkowa), udział w akacji "Sprzątania Świata". Szkoła oferuje liczne zajęcia pozalekcyjne: sportowe (SKS-y), piłkę siatkową chłopców, piłkę siatkową dziewcząt, kółko informatyczne, dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego.

Cele i zadania

Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. W zakresie wychowania obie szkoły pełnią funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców i uwzględniają specyfikę najbliższego środowiska, a także potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców.

Najistotniejszym zadaniem wychowawczym placówki jest pełna integracja społeczności szkolnej, stworzenie atmosfery wzajemnego zrozumienia i szacunku oraz poczucia bezpieczeństwa. Realizacja niniejszych celów służy kształtowaniu i wypracowywaniu przez wychowanków harmonii sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej, aby zdolni oni byli otwierać się na innych ludzi, zachowywać kontrolę nad własnymi uczuciami i dbać o ich rozwój.

Osiągnięcia

Wśród osiągnięć uczniów odnajdujemy głównie artystyczne i sportowe. oto niektóre:

  • Złoty Pagaj w IV Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej, Mragowo 2003
  • I miejsce w przeglądzie piosenki żeglarskiej i szuwarowobagiennej – "Małe Szanty", Mikołajki 2006
  • Lidia Marchel – III miejsce w konkursie plastycznym "Zabierz swoje śmieci do domu", Giżycko 2004
  • Patrycja Kaczan – II miejsce w festiwalu piosenki europejskiej, Olsztyn 2006
  • III miejsce w mistrzostwach powiatu mrągowskiego w piłce nożnej, Mrągowo 2003
  • III miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce siatkowej chłopców, Mrągowo 2001
  • Mariusz Rutkowski – I miejsce (dwukrotnie) w powiatowym turnieju wiedzy pożarniczej, Mrągowo 2005 oraz 2006, uczestnik (dwukrotny) finału wojewódzkiego
  • II miejsce (dwukrotnie) w "Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym", Mrągowo 2005 oraz 2006

Ciekawostki

W latach 2000-2005 placówka była współorganizatorem przeglądu kultury szkolnej "Biesiady".

Bibliografia

UG Sorkwity[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]
bip.warmia.mazury.pl[27.11.2014]