Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Olsztyn

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział Olsztyn)
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Olsztyn

Siedziba ZNP w Olsztynie, źródło: ZNP Olsztyn [24.06.2014]
Siedziba ZNP w Olsztynie, źródło: ZNP Olsztyn [24.06.2014]
Data założenia: 09.06.1945
Poziom szkoły: organizacja zawodowa nauczycieli
Adres: 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 15

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Olsztyn – organizacja związkowa skupiająca pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w oddziale olsztyńskim. Obecnym prezesem Zarząd oddziału Olsztyn jest Tomasz Branicki.

Historia

ZNP w Olsztynie, jako organizacja nauczycielska, powstał 9 czerwca 1945 roku. Pierwszy Zjazd Delegatów odbywał się 21-22 października 1945 roku. Na Zjeździe wybrano skład Pierwszego Prezydium Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie. Tworzyli je:

 • Witold Władysław Witkowski - prezes i przewodniczący Wydziału Pedagogicznego
 • Henryk Nalewajk – przewodniczący Wydziału Organizacyjnego
 • Franciszek Sajdak – przewodniczący Wydziału Pracy Społecznej
 • Władysław Mergel – przewodniczący Wydziału Obrony Prawnej
 • Władysław Ludwik Międzychowski – przewodniczący Wydziału Finansowego
 • Mieczysław Chomicki – przewodniczący Sekcji Nauczycieli Szkół Średnich
 • Maria Zientara-Malewska – przewodnicząca Sekcji Wychowawczyń Przedszkoli
 • Genowefa Wiśniewska i Aleksander Zagwojski - przewodniczący Sekcji Nauczycieli Szkół Powszechnych

Przy Zarządzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie w latach 1945-1989 istniały następujące sekcje zawodowe:

 • Sekcja Kształcenia Nauczycieli
 • Sekcja Wychowania Przedszkolnego
 • Sekcja Opieki nad Dzieckiem i Wychowania Przedszkolnego
 • Sekcja Bibliotekarstwa
 • Sekcja Szkolnictwa Specjalnego
 • Sekcja Szkolnictwa Zawodowego
 • Sekcja Szkolnictwa Rolniczego
 • Sekcja Szkolnictwa Średniego
 • Sekcja Szkolnictwa Ogólnokształcącego
 • Sekcja Obsługi
 • Sekcja Administracji Szkolnej
 • Sekcja Emerytów i Rencistów.

Obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki.

Cele i zadania

Głównym celem ZNP jest:

 • obrona godności, praw i interesów członków ZNP
 • aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej
 • dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.

Zarząd

Zarząd oddziału Olsztyn tworzą:

 • Tomasz Branicki - Prezes
 • Grażyna Bartkowska - wiceprezes
 • Henryk Mierzejewski - Przewodniczący Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
 • Zofia Frudko - Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów
 • Pozostali członkowie Zarządu

Osiągnięcia

W strukturze ZNP działa 60 ognisk związkowych na terenie gminy Olsztyn. Każde ognisko ma swojego prezesa.

Ciekawostki

Wojewódzkie i miejskie uroczystości z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia ZNP odbyły się w sali Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie 9 czerwca 2005 roku.

Bibliografia

Maria Radziszewska, Anita Suchowiecka, Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego na Warmii i Mazurach w okresie Polski Ludowej [w:] W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania Uczeń - Szkoła - Nauczyciel, red. Katarzyna Dormus, Ryszard Ślęczka, Kraków 2012.
ZNP Olsztyn [24.06.2014]