Witold Władysław Witkowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Witold Władysław Witkowski

Data i miejsce urodzenia 1908 r.
Mazowsze
Data śmierci 1981?

Witold Władysław Witkowski (ur. 1908 r. półn. Mazowsze, zm. 1981 r.?) – polonista, pedagog, pracownik naukowy, działacz społeczno-oświatowy i polityczny, kurator oświaty i Prezes Zarządu Okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie.

Życiorys

Witold Władysław Witkowski urodził się w 1908 r. na północy Mazowsza.

Szkoła i wykształcenie

Ukończył gimnazjum w Mławie. Studiował filologię polską w Warszawie. Odbył też studia w Pradze.

Praca

W 1927 r. rozpoczął pracę zawodową w charakterze nauczyciela. Po II wojnie światowej współtworzył struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie. Był kuratorem oświaty w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie. Po przeniesieniu do Warszawy działał w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1950–1956 był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Służby Zagranicznej. Następnie pracował w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładał też w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

W trakcie II wojny światowej był członkiem Okręgowego Biura Oświatowego. Kierował tajnym nauczaniem w województwie warszawskim. W 1943 r. działał w konspiracyjnym Instytucie Mazurskim w Radości pod Warszawą. W latach 1945–1946 przewodniczył Radzie Narodowej Instytutu Mazurskiego. Był działaczem ruchu ludowego. Organizował szkolnictwo w województwie olsztyńskim.

Ciekawostki

W kwietniu 1945 r. Witkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego jako prezes komisaryczny, delegowany do zorganizowania związku w Okręgu Szkolnym Mazurskim. W październiku 1945 r. został prezesem ZNP w Olsztynie i pełnił swą funkcję do 1946 r. Na pierwszym zjeździe założycielskim stanął na czele Wydziału Pedagogicznego w Zarządzie Okręgowym ZNP w Olsztynie.

Bibliografia

Oracki Tadeusz, Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945–1970, Olsztyn 1975.

Radziszewska Maria, Suchowiecka Anita, Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego na Warmii i Mazurach w okresie Polski Ludowej, [w:] W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń – szkoła – nauczyciel, red. Dormus Katarzyna i Ślęczka Ryszard, Kraków 2012.