Związek Ukraińców w Polsce

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Związek Ukraińców w Polsce

Źródło: www.gdansk.pl [26.11.2014]
Źródło: www.gdansk.pl [26.11.2014]
Rok założenia luty 1990
Siedziba Warszawa ul. Kościeliska 7
Profil działalności Stowarzyszenie
Kontakt tel.:+48226799677, fax:+48226799695,e-mail:sekretariat@ukraina.com.pl; zuwp@post.pl.
KRS 0000050032

Związek Ukraińców w Polsce – posiada status stowarzyszenia. Istnieje od lutego 1990 roku, a na jego czele stoi Piotr Tyma.

Historia

Związek Ukraińców w Polsce został założony w lutym 1990 roku. Jest następcą funkcjonującego od 1956 roku Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Przewodniczącym Związku Ukraińców w Polsce jest od 19 lutego 2006 roku Piotr Tyma. Organ Uchwałodawczy stanowi trzydziestojednoosobowa Rada Główna.

Cele

Priorytetem, który wyznaczył sobie Związek Ukraińców w Polsce działanie na rzecz zachowania tożsamości kulturalnej społeczności ukraińskiej w Polsce, a także rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy pomiędzy Polską, a Ukrainą.

Zarząd

Obecnym prezesem Związku Ukraińców w Polsce jest Piotr Tyma. Stanowisko wiceprezesa sprawuje Marek Syrnyk. Stanowisko sekretarza generalnego piastuje Mirosław Kupisz. Członkami zarządu głównego są: Mirosław Kupicz, Stefania Łajkosz, Marianna Jara, Elżbieta Krzemińska,Stefan Migus oraz Jan Syrnyk.

Formy działalności

Związek Ukraińców w Polsce podejmuje się przedsięwzięć w projektach międzynarodowych, organizuje obozy „Płast” oraz koncerty muzyki cerkiewnej. Organizuje również seminaria historyczne, festiwale, jak np. festiwale dziecięce oraz festiwale kultury ukraińskiej. Związek działa również przy organizacji akcji charytatywnych i pomocach. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi. Redaguje również pisma w językach polskim i ukraińskim i publikuje je na łamach rocznika „Almanach ukraiński” oraz wydaje tygodnik „Nasze słowo”. Związek Ukraińców w Polsce zajmuje się również miejscami pamięci historycznej Ukraińców.

Źródła

zup.ukraina.com.pl [27.11.2014]
pl. wikipedia.org, Związek Ukraińców w Polsce [27.11.2014]