Zwierzyniec św. Franciszka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zwierzyniec św. Franciszka

Logo stowarzyszenia
Logo stowarzyszenia
Rok założenia 2010
Siedziba ul. Turystyczna 2, 10-369 Olsztyn
Profil działalności organizacja zrzeszająca pracowników Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie
Kontakt e-mail: zwierzyniec.sw.franciszka@gmail.com; schronisko.olsztyn.pl
KRS 0000355809

Zwierzyniec św. Franciszka – stowarzyszenie non profit zrzeszające wolontariuszy i pracowników Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie.

Zwierzyniec św. Franciszka
Zbiórka karmy w olsztyńskim hipermarkecie. Źródło: Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie [06.06.2014]
Plakat.
Źródło: www.wo24.pl
Mikołajki.
Źrodło: www.wiadomosci.olsztyn.pl

Historia

Organizacja powstała w 2010 r. w Olsztynie. Pierwotnie siedziba Stowarzyszenia mieściła się przy ul. Andersa 54/10[1], obecnie znajduje się na ul. Turystycznej 2.

Stowarzyszenie prowadzi zbiórki pieniędzy i gromadzi darowizny rzeczowe, które w całości przeznacza na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie. Decyzją Sądu Rejonowego w Olsztynie 28 listopada 2012 r. Zwierzyniec św. Franciszka uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Na numer konta Stowarzyszenia (76 1240 5598 1111 0010 3338 5393) można przeznaczać 1% podatku dochodowego.

Statut

Zwierzyniec św. Franciszka działa w oparciu o Statut, który określa jego władze, cele i formy oraz zakres działania.

Zarząd

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

 • prezes – Agata Jastrzębska
 • wiceprezes – Anna Zduniak
 • skarbnik – Agnieszka Chabrowska
 • sekretarz – Monika Herman

Członkami Komisji Rewizyjnej są:

 • Beata Jacewicz
 • Anna Barańska
 • Sylwester Nowak

Cele

Fundacja prowadzi działalność, której celem jest niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom i wspieranie inicjatyw Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie. Cele te realizowane są poprzez:

 • finansowanie leczenia chorych zwierząt
 • finansowanie rehabilitacji podopiecznych schroniska
 • pracę ze zwierzętami w schronisku (spacery, pielęgnacja i szkolenia)
 • finansowanie drobnych inwestycji w schronisku
 • organizowanie domów tymczasowych
 • prowadzenie działań zmierzających do adopcji zwierząt

Formy działalności

Stowarzyszenie angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom z olsztyńskiego schroniska poprzez organizowanie zbiórek pieniędzy oraz darów rzeczowych w postaci koców, poduch, kołder i karmy.

Z wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego Stowarzyszenie:

 • w 2011 r. zakupiło budy i podesty dla zwierząt
 • w 2012 r. wyremontowało i zmodernizowało kociarnię
 • w 2013 r. zaplanowało zbudowanie zadaszenia nad jednym z pawilonów dla psów, a resztę kwoty przeznaczyło na zakup karmy i środków medycznych.

Od 2013 r. Stowarzyszenie we współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Olsztynie organizuje akcję "Dzień Kota". W 2014 r. do wydarzenia przyłączył się olsztyński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Akcja ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem okrucieństwa wobec zwierząt oraz przyczynić się do promowania szacunku i uwrażliwienia ludzi na los bezdomnych kotów[2].

Na terenie olsztyńskiego schroniska przy ulicy Turystycznej 2 Stowarzyszenie organizuje różnego typu spotkania mające na celu polepszenie życia bezdomnych zwierząt i znalezienie im kochającego domu. Do takich wydarzeń należała impreza mikołajkowa, zorganizowana w dniach 7–8 grudnia 2013 r., podczas której wolontariusze i pracownicy schroniska zbierali datki rzeczowe i pieniężne, a także oprowadzali gości po schronisku, opowiadali historię poszczególnych zwierząt i udzielali odpowiedzi na pytania[3].

Przypisy

 1. Krajowy Rejestr Sądowy [06.06.2014]
 2. facebook.com, Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie [06.06.2014]
 3. olsztyn.com.pl, Zostań schroniskowym mikołajem [06.06.2014]

Bibliografia

Krajowy Rejestr Sądowy [10.04.2014]
Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie [10.04.2014]
olsztyn.com.pl [10.04.2014]