Zyndram z Maszkowic

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zyndram z Maszkowic

Data śmierci ok. 1414 r.

Zyndram z Maszkowic – rycerz herbu Słońce, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Prawdopodobnie był pochodzenia niemieckiego. Był wójtem jasielskim i starostą w Kamieńcu w Wielkim Księstwie Litewskim. Po uzyskaniu tytułu szlacheckiego został mianowany miecznikiem krakowskim. W czasie wojny polsko-litewsko-krzyżackiej był dowódcą armii polskiej (podczas bitwy grunwaldzkiej dowodził Władysław Jagiełło). Po ustawieniu wojska naprzeciwko wojsk krzyżackich przejął dowodzenie nad chorągwią krakowską dowodzoną przez Marcina z Wrocimowic.

Stefan Kuczyński uważa, że Zyndram z Maszkowic już we wczesnym okresie bitwy przestał być zaufanym człowiekiem polskiego króla. Utrata zaufania Władysława Jagiełły wiązała się z przekazaniem dowództwa nad polską armią Jakubowi z Kobylan. W trakcie oblężenia Malborka Marcin z Wrocimowic stracił chorągiew, wypuszczając ją z rąk. Zyndram z Maszkowic zmarł prawdopodobnie w 1414 roku.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.