Centrum Badań Energii Odnawialnej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Centrum Badań Energii Odnawialnej
Cbeo.jpeg
Logo Centrum Badań Energii Odnawialnej
Przedmiot działalności: energetyka odnawialna
Adres: ul. Michała Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn
E-mail: cbeo@uwm.edu.pl
Telefon: 89 523 43 97
Strona internetowa: uwm.edu.pl

Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO) – organizacja powołana 24 listopada 2006 r. przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na mocy uchwały Senatu UWM.

Informacje ogólne

Za misję CBEO uznano integrowanie działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii z zakresu energii odnawialnej.

Celem działalności Centrum jest prowadzenie badań naukowych nad nowymi technologiami energetyki odnawialnej oraz tworzenie funkcjonalnych instalacji energetycznych będących warsztatem badawczym, źródłem pozyskiwania i dystrybucji energii oraz bazą działalności edukacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej.

W strategii rozwoju Centrum zakłada się tworzenie regionu wiedzy o innowacyjnych technologiach energetyki odnawialnej przyjaznych środowisku, w którym efekty badań naukowych znajdują praktyczne zastosowanie i przekładają się na sukces komercyjny zaangażowanych podmiotów gospodarczych. Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą z:

 • realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych oraz międzynarodowych programów badawczych,
 • ekspertyz i doradztwa
 • funduszy Unii Europejskiej
 • udostępniania infrastruktury badawczej
 • sprzedaży licencji i usług
 • zapisów i darowizn
 • działalności szkoleniowej i edukacyjnej

Struktura organizacji

Organami Centrum, powołanymi przez Rektora UWM, są Kierownik oraz Rada Naukowa. Na czele CBEO stoi Kierownik, do którego zadań należy:

 • koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum
 • zarządzanie majątkiem Centrum
 • reprezentowanie Centrum
 • organizacja pracy Rady Naukowej

Radę Naukową stanowią pracownicy nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcy, w tym:

 • dziewięciu przedstawicieli środowiska naukowego
 • jeden przedstawiciel administracji rządowej
 • dwóch przedstawicieli samorządu terytorialnego
 • sześciu przedstawicieli środowisk gospodarczych

Do zadań Rady Naukowej należy:

 • planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum
 • ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum
 • kreowanie i opiniowanie projektów do realizacji przez Centrum
 • opiniowanie wniosków o współpracy z innymi podmiotami
 • planowanie działalności wydawniczej i upowszechnieniowej
 • opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum i przedkładanie ich właściwemu Prorektorowi ds. nauki

Dane kontaktowe

Centrum Badań Energii Odnawialnej
ul. Michała Oczapowskiego 8
10-719 Olsztyn
Tel./Fax 89 523 43 97
E-mail: cbeo@uwm.edu.pl

Bibliografia

uwm.edu.pl, CBEO [20.02.2015]