Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budynek rektoratu UWM w Olsztynie, źródło: Wikipedia [20.09.2014]
Budynek rektoratu UWM w Olsztynie, źródło: Wikipedia [20.09.2014]
Data założenia: 1999 rok
Poziom szkoły: publiczna szkoła wyższa
Adres: 10-719 Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 2
Nowe logo UWM wybrane w konkursie w 2017 r.
Stare logo Uniwersytetu autorstwa prof. UWM Piotra Obarka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – publiczna szkoła wyższa, działająca w Olsztynie od 1999 roku. Obecnym rektorem uniwersytetu jest prof. dr hab. Ryszard Górecki.

Historia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 czerwca 1999 roku w wyniku integracji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Jest on w zasadniczym stopniu spadkobiercą dorobku w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych, technicznych, humanistycznych i teologicznych. 1 czerwca 1999 roku rząd przyjął projekt ustawy w sprawie powołania do życia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stąd dzień 1 czerwca na tę pamiątkę stał się świętem uniwersyteckim.

W pierwszym roku akademickim UWM miał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach. Pierwszym rektorem z mocy Ustawy o utworzeniu UWM w Olsztynie został prof. dr hab. Ryszard Górecki. Główną siedzibą uniwersytetu stało się Kortowo – miasteczko akademickie ART.

Od 1999 r. działa tu stale powiększana i rozbudowywana biblioteka naukowa, w skład której weszły m.in. zbiory Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej i Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W tym samym roku powołano też Bibliotekę Wydziału Teologii.

Struktura

Wydziały UWM w roku akademickim 2013/14:

Rektorzy

Rektorzy UWM w latach 1999–2012:

Władze Uczelni

Kadencja na lata 2012-2016

Senat

Senat UWM w Olsztynie w kadencji 2012-2016 stanowi 78 członków oraz 6 komisji senackich:

  • Komisja ds. Rozwoju Uczelni i Finansów - Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Koncicki
  • Komisja ds. Dydaktycznych - Przewodnicząca prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła
  • Komisja ds. Kadrowych - Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek
  • Komisja Nauki - Przewodniczący prof. dr hab. Czesław Hołdyński
  • Komisja Współpracy Międzynarodowej - Przewodniczący dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk
  • Komisja Statutowa - Przewodniczący prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

Osiągnięcia

Obecnie na UWM działa 17 wydziałów. 11 z nich ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 13 dyscyplinach). Natomiast stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 22 dyscyplinach.

Na 17 wydziałach, na 58 kierunkach kształci się ok. 31 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad 500 doktorantów i ok. 3 tys. osób na studiach podyplomowych.

Absolwenci

W UWM działa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stowarzyszenie Absolwentów UWM od 1989 roku kontynuuje bogate dziedzictwo poprzednich struktur organizacyjnych stowarzyszenia absolwentów, w tym Towarzystwa Przyjaciół (później Stowarzyszenia) Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, wcześniej do 1950 r. Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, czy podobnych organizacji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Ludzie związani z Uczelnią

Ciekawostki

W roku akademickim 2013/2014 na UWM działały 203 koła naukowe. Najwięcej kół naukowych, czyli 29 zorganizowano na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Klastry

Uczelnia stanowi zaplecze naukowe m.in. dla Klastra Browarów Regionalnych, a także Klastra "Mazurskie Okna".

Zobacz też

KS AZS UWM Olsztyn

Bibliografia

uwm.edu.pl [10.06.2014]