Figura Salvatora Mundi w Pajtuńskim Młynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mała architektura sakralna

typ obiektu: figura przydrożna
lokalizacja: przydrożna
datacja: 1791
powiat: olsztyński
gmina: Purda
miejscowość: Pajtuński Młyn

Figura Salvatora Mundi w Pajtuńskim Młynie

Położenie

Figura Salvatora Mundi w Pajtunskim Młynie. © Stanisław Kuprjaniuk

Figura Salvatora Mundi znajdująca się w dawnej zagrodzie młyńskiej w Pajtuńskim Młynie.

Opis

Słup z figurą Salvatora Mundi w Pajtuńskim Młynie. © Stanisław Kuprjaniuk

W zagrodzie młyńskiej w Pajtuńskim Młynie znajduje się wyjątkowa, piaskowcowa figura przydrożna, która do niedawna pozbawiona atrybutów głowy i rąk, wzbudzała wiele pytań o przedstawioną postać. Przez wiele lat figura była błędnie traktowana jako św. Jan Nepomucen, względnie inna postać święta, przez co powielany błąd miał swoje odbicie również w oficjalnej literaturze naukowej. Na szczęście nieporozumienie zostało wyjaśnione w 2005 roku, do którego przyczyniła się brakująca głowa, zabezpieczona wcześniej w [[Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie[[. W latach 2005-2007 figura została poddana rekonstrukcji, w ramach projektu „Ratujemy warmińskie kapliczki”, która ostatecznie zakończyła się ukazaniem postaci Chrystusa Sędziego. Figura została umieszczona w swoim, pierwotnym miejscu, czyli na wysokim słupie z różowego granitu o wysokości 4 m. W dolnej partii jego cokołu zachowała się wykuta inskrypcja: „Ano 1791 Anton Pehtz Josof Gerik Gearbeit” - tłum. z niem.: "Roku 1791 Anton Pehtz i Józef Gerik wykonali" - (dosłownie: wyrobili).

Bibliografia

Hochleitner Janusz, Kapliczki Warmii południowej. Przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji, Olsztyn 2004.

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.

Lewandowska Izabela, Tajemnicza figura z Pajtuńskiego Młyna, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Połnocnych”, 2008, nr 5.

Linki zewnętrzne

http://www.kapliczkiwarmii.republika.pl/