Gimnazjum nr 21 Specjalne w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gimnazjum nr 21 Specjalne w Olsztynie

Data założenia: 2000 r.
Poziom szkoły: gimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Piłsudskiego 56a, 10-450 Olsztyn

Gimnazjum nr 21 Specjalne w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Dyrektorem Szkoły jest mgr Grażyna Kondek – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, a wicedyrektorem mgr Katarzyna Wirchanowicz.

Cele i zadania

Gimnazjum cele i zadania realizuje według indywidualnych programów w oparciu o Szkolny Program Edukacyjny wpisany do Rejestru Innowacji Pedagogicznych Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Do Gimnazjum nr 21 uczęszczają uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. W ramach programu kształcenia realizowane są następujące przedmioty szkolne:

  • funkcjonowanie w środowisku
  • wychowane fizyczne
  • muzyka
  • plastyka
  • religia
  • gospodarstwo domowe
  • stolarstwo
  • szycie

Kształcenie odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem metody projektów edukacyjnych. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach rewalidacji indywidualnej, takich jak: logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i psychologiczno-pedagogiczne oraz gimnastyka korekcyjna. Gimnazjaliści biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, ekologicznych, plastycznych, muzycznych, kształtujących kreatywność.

Bibliografia

e-bip.org.pl [11.06.2014]
OSW Szkolnictwo [11.06.2014]
Szkolnictwo [11.06.2014]