Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 11:59, 17 mar 2015 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Szkolna 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Lidzbarku Warmińskim. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim. Dyrektorem Ośrodka jest Aldona Borys.

Cele i zadania

Zadaniem szkoły jest m.in.:

 • tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji
 • realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na uczniu, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się
 • opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 • wyposażenie ucznia w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne
 • organizowanie zajęć rewalidacyjnych
 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki
 • poszanowanie godności dziecka
 • sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka

Działalność

Gimnazjum przeznaczone jest dla:

 • absolwentów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

W Gimnazjum uczniowie przygotowują się do nauki w szkole ponadgimnazjalnej, realizują programy edukacyjne ("Bezpieczna Szkoła") i profilaktyczne. Dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim organizowane są zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze prowadzone w formie indywidualnej i zespołowej. Minimalny wymiar zajęć wynosi:

 • 20 godzin tygodniowo – w przypadku zajęć zespołowych nie więcej niż 6 godzin dziennie
 • 10 godzin tygodniowo – w przypadku zajęć indywidualnych nie więcej niż 4 godziny dziennie

Wychowankowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, korzystają z biblioteki i świetlicy.

Bibliografia

SOSW Lidzbark Warmiński [07.11.2014]
szkolnictwo.pl [07.11.2014]