Kazimiera Zawiślak

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kazimiera Zawiślak

Kazimiera Zawiślak
Data i miejsce urodzenia 2 lipca 1925 r.
Koźminiec
Data i miejsce śmierci 11 kwietnia 2004 r.
Olsztyn
Zawód profesor zwyczajny ART

(1925 - 2004) - Profesor zwyczajny ART w Olsztynie

Biografia

Urodziła się 2 lipca 1925 roku we wsi Koźminiec w powiecie pleszewskim, skąd z całą rodziną przeniosła się na ziemię tarnowską. W roku 1949 ukończyła Liceum Ogrodnicze w Gumiskach koło Tarnowa.

Po maturze podjęła studia w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Studia te kontynuowała po przeniesieniu w 1950 r. uczelni do Olsztyna. Tu w 1954 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej ukończyła studia i po obronie pracy magisterskiej w katedrze ogólnej uprawy roli i roślin kierowanej przez doc. Witolda Niewiadomskiego, wybitnego naukowca i dydaktyka. W przyszłości będzie on doktorem honoris causa 4 polskich uczelni. (ART Olsztyn, SGGW Warszawa, AR Wrocław i AR Kraków).

Kazimiera Zawiślak jako wyróżniająca się absolwentka otrzymała od swojego promotora propozycję pozostania nauczycielem akademickim w tej katedrze. I jako że była samotna, a przy tym bardzo sumienna i zdolna, poświęciła się bez reszty tej pracy na resztę życia. Przeszła przez kolejne stanowiska pracy naukowo-dydaktycznej od asystenta do profesora zwyczajnego i kierownika katedry oraz rozwoju naukowego: doktor (1965), habilitacja (1983), tytuł profesora (1987) i stanowisko prof. zwyczajnego (1993). W latach 1988 – 1995 pełniła także obowiązki kierownika katedry. Na emeryturę przeszła w 1995 r. Nadal współpracowała z uczelnią, także po przekształceniu jej w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Prace badawcze Kazimiery Zawiślak ukierunkowane były na: agroekologię, rolnicze gospodarowanie na teren niepłaskich, technologiczne i ekonomiczne podstawy uprawy roślin w płodozmianach i monokulturach; ekologia chwastów itp. Jej udokumentowany dorobek naukowy to: ponad 220 autorskich i współautorskich publikacji, 20 pozycji książkowych o charakterze dydaktycznym i naukowym i inne opracowania.

Sprawowała opiekę nad 140 pracami magisterskimi, wypromowała 12 doktorów nauk rolniczych. Przygotowała też opracowania do nadania 2 tytułów doktorów honoris causa. Oprócz wszechstronnej działalności na Uczelni uczestniczyła też w doskonaleniu zawodowym rolniczej kadry doradczej i oświatowej na terenie byłych województw elbląskiego, gdańskiego, olsztyńskiego i suwalskiego.

Sprawując w latach 1988 – 1995 funkcję kierownika katedry, utrzymywała i poszerzała nawiązane wcześniej kontrakty z zagranicznymi ośrodkami nauk rolniczych (na Węgrzech, w Czechosłowacji, w Niemczech, Holandii, w Wielkiej Brytanii.

Działalność społeczna

W publikacjach dotyczących historii Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie Kazimiera Zawiślak zaliczana jest do pierwszych organizatorów tej uczelni. Wiąże się to między innymi z jej aktywnością społeczną. Była działaczka Z N P, uczestniczyła w rozwijaniu różnych form współpracy uczelni z instytucjami zajmującymi się rolnictwem, a także oświatą rolniczą. Od czasów studenckich związana była z ruchem ludowym (ZMW, ZSL, a po transformacji ustrojowej PSL).

Odznaczenia

Byłam uhonorowana licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i uczelnianymi. Otrzymała między innymi:

 • Krzyż Komandorski, Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”,
 • Odznakę honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”,
 • Medal „Zasłużonym dla Uczelni”,
 • Medal im. Witolda Witosa „Za Zasługi dla Ruchu Ludowego”,
 • Medal 70-lecia VŚZ w Brnie,
 • Złotą Honorową Odznakę ZMW

Otrzymywała też nagrody ministerialne i rektorskie.

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego. Maria Fafińska, Zofia Gawinek, Danuta Jemionkowska, Barbara Stolarczyk (oprac.), Olsztyn 2004. s.519-521
 2. Olsztyn Uniwersytecki. Historia Wspomnienia Refleksje, Olsztyn 2003, s. 1137
 3. Www.umw.eeu.pl/systemy/historia/