Apolinary Zapisek

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Apolinary Zapisek

Apolinary ZapisekŹródło: www.lidzbarkrolnicza.pl
Apolinary Zapisek
Źródło: www.lidzbarkrolnicza.pl
Data i miejsce urodzenia 7 V 1933 r.
Sielc Nowy, powiat Maków Mazowiecki

Apolinary Zapisek (ur. 7 V 1933 r. w Sielcu Nowym, powiat Maków Mazowiecki) – nauczyciel.

Biografia i działalność zawodowa

Apolinary Zapisek urodził się 7 maja 1933 r. w Sielcu Nowym, powiat Maków Mazowiecki w rodzinie chłopskiej.

Wykształcenie

 • Liceum Hodowlane w Zespole Szkół Rolniczych w Karolewie (1951)
 • Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, Wydział Rolniczy, specjalizacja łąkarstwo (1956),
 • półroczny kurs pedagogiczny w Centrum Doskonalenia Kadr i Upowszechniania Oświaty Rolniczej w Brwinowie (1958),
 • studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (1981),
 • studia podyplomowe z uprawy roli i roślin w SGGW w Warszawie (1982),
 • II stopień specjalizacji nauczycielskiej w zakresie nauczania produkcji roślinnej (1984)

Przebieg pracy zawodowej

Już w trakcie studiów rozpoczął u pracę zawodową na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie w Katedrze Polityki Agrarnej kierowanej przez prof. Dyzmę Gałaja (1954 - 1956).

W 1956 podjął pracę na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w Technikum Rolniczym w Reszlu, skąd w 1957 r. został przeniesiony do Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Naucza tam łąkarstwa oraz organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw rolnych. W roku 1963 objął funkcję dyrektora szkoły, którą pełni do 1985 r., tj. do przejścia na emeryturę. Po przejściu na emeryturę w 1985 r. pozostał w szkole do 1987 r. na części etatu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W latach 1987 - 1990 pracował na stanowisku zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania w Lidzbarku.

Do najważniejszych wydarzeń i procesów, które wdrożył i koordynował, należą:

 • kapitalny remont i modernizacja budynku szkolnego (1964);
 • zorganizowanie specjalistycznych klasopracowni i wyposażenie ich w nowoczesne środki dydaktyczne (umożliwiające wprowadzenie audiowizualnych metod nauczania) – (lata 70.);
 • budowa hali sportowej składającej się z 2 sal gimnastycznych i obszernego zaplecza (pierwsza lat 80-tych,
 • powiększenie areału i unowocześnienie produkcji w gospodarstwie szkolnym (lata 60. i 70.);
 • powołanie Zespołu Szkół Rolniczych, składającego się z 7 szkół, w tym 2 filialnych w Bartoszycach i Górowie Iławeckim;
 • Technikum Rolniczo-Łąkarskie pełniło funkcję szkoły ćwiczeń dla studentów Międzywydziałowego Instytutu Oświaty Rolniczej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (od 1974);
 • w szkole prowadzone były liczne zajęcia pozalekcyjne, między innymi zespoły taneczne, wokalne i teatralne, pracownia fotograficzna, a od 1976 r. funkcjonowała szkolna orkiestra dęta;
 • uczniowie aktywnie uczestniczyli w działalności organizacji młodzieżowe: ZMW, ZHP, Liga Ochrony Przyrody, PCK, LPZ;
 • Szkoła została odznaczona Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur (1966). Została też nagrodzona Honorowym Obywatelstwem Miasta Fromborka (1973) oraz Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej(1980).

Społeczna działalność oświatowa i publicystyczna

 • W latach 1973 - 1985 prowadził zespół metodyczny kadry kierowniczej szkół rolniczych województwa olsztyńskiego. Był członkiem komisji oceniającej pracę dyrektorów i zastępców szkół rolniczych na terenie województwa.
 • Jest autorem dwóch programów nauczania przedmiotów zawodowych w technikach rolniczo łąkarskich, a także programu praktyki zawodowej w tych szkołach. Recenzował 4 podręczniki do przedmiotów zawodowych przed ich wydaniem.
 • W latach 1990 – 1994 współpracował z Komitetem Głównym Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych dla uczniów szkół rolniczych. Opracowywał testy z produkcji roślinnej na kolejne edycje okręgowe i centralne Olimpiady.
 • Jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Lidzbarku Warmińskim. Opracował okolicznościową publikację "40 lat Zespołu Szkół Rolniczych" (1986).
 • Jest współautorem (wraz z Ryszardem Misiunem) opracowań poświęconych historii szkoły „Pięćdziesiąt lat w służbie rolnictwa” (Lidzbark, 1996) oraz „Lidzbarska Szkoła Rolnicza. Zarys monografii” (Lidzbark, 2001).
 • W 2012 r. stworzył i prowadzi witrynę internetową www.lidzbarkrolnicza.pl, poświęconą historii lidzbarskiej szkoły, jej pracownikom oraz absolwentom.
 • Od roku 2012 r. współpracuje z redakcjami miesięcznika „Wieści znad Orzyca” oraz kwartalnika „Krasnosielski Zeszyt Historyczny”. Pisma te wydawane są w formie papierowej i elektronicznej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej. Publikuje tam głównie artykuły dotyczące przeszłości mieszkańców gminy, której pochodzi. W uznaniu zasług przyznano mu w 2017 r. tytuł honorowego członka Towarzystwa. z nr 1.
 • Współpracuje też z redakcją miesięcznika „5 PLUS X” wydawanego przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego publikacje w tym piśmie dotyczą głównie historii oświaty rolniczej na Warmii i Mazurach.oraz współpracy szkół rolniczych Warmii i z kortowską uczelnia,
 • Opracował również 4 artykuły w publikacji „Olsztyn uniwersytecki. Nauka, praktyka, absolwenci” (Olsztyn, 2015 r.).
 • W uznaniu wkładu w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został uhonorowany statuetką „Primus inter Pares”. (2015).
 • Współpracuje również z redakcją internetowej Encyklopedii Warmii i Mazur. Jest autorem projektów biogramów wielu nauczycieli szkolnych i akademickich.

Odznaczenia i wyróżnienia

Apolinary Zapisek za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i regionalnych, z których najważniejsze, to:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złota Honorowa Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Odznaka honorowa Zasłużonym dla Uczelni ART
 • Krzyż za Zasługi da ZHP,
 • Złota Odznaka Związku Młodzieży Wiejskiej
 • Odznaka Honorowa Ludowych Zespołów Sportowych,
 • Wpis do Księgi Zasłużonych da miasta Lidzbarka Warmińskiego

Bibliografia

 1. Kicowska Alicja Daniela, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989), Olsztyn 2009, s. 176-177.
 2. Wieści znad. Orzyca nr 127/2017 s.17.