Kozaki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Kozaki

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat gołdapski
Gmina Gołdap
Liczba ludności (2010) 396
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Kozaki
Kozaki
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Kozaki
Kozaki
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Kozaki (niem. Gut Kosaken, Kosaken, od 1938 r. Rappenhöh) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu olecko–gołdapskiego. Wieś w 2010 roku liczyła 396 mieszkańców. W skład sołectwa wchodzą wsie: Kozaki, Jebramowo, Janowo, Tatary i Wrotkowo. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Jan Brzozowski[1].

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, 6 km na południowy wschód od Gołdapi; przebiega przez nią droga krajowa nr 65. Na wschód od wsi wznosi się góra Czajka.

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów Prus Książęcych. Założyciel tutejszych dóbr, Michał Hirsch, w 1562 roku ubiegał się o 60 łanów, rok później otrzymał 40 łanów, a w 1564 roku otrzymał przywilej na całość dóbr o powierzchni 62 łanów, na prawie lennym. Nadanie obejmowało dwa obszary położone w pewnej odległości od siebie. Na jednym z nich (22 łany) powstało Błędowo, a na drugim, obejmującym 40 łanów - Kozaki. Hirsch uzyskał również pozwolenie na budowę karczmy i młyna, otrzymał dziesięcioletnią wolniznę, a ze swej strony był zobowiązany do jednej służby zbrojnej. Na początku XVII wieku dobra przeszły w ręce von Rappego, który objął je na prawie magdeburskim. W późniejszym czasie właścicielami majątku byli Chlebowscy, polska rodzina szlachecka. Wieś poważnie ucierpiała podczas wielkiej epidemii dżumy na początku XVIII wieku; wyginęli wówczas wszyscy mieszkańcy i miejscowość trzeba było ponownie zasiedlać. Kozaki początkowo należały do parafii ewangelickiej w Gołdapi, a następnie włączone zostały do parafii w Górnem.

Po II wojnie światowej we wsi funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne.


Liczba mieszkańców w poszczególnych latach:

 • 1857 r. – 242 osoby
 • 1933 r. – 279 osób
 • 1939 r. – 270 osób

Zabytki

 • cmentarz ewangelicki z XIX wieku, rodzinny
 • cmentarz ewangelicki z pierwszej połowy XIX wieku

Bibliografia

 1. Białuński Grzegorz, Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
 2. Gołdap. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1971.
 3. Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
 4. Strona Urzędu Gminy Gołdap [12.11.2013]
 5. Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
 6. Vervaltugsgeschichte [12.11.2013]

Przypisy