Krzysztof Suchten

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Krzysztof Suchten

Data i miejsce urodzenia 1476/1477 r.
Gdańsk
Data i miejsce śmierci 23 marca 1519 r.
Wrocław
Stanowisko kanonik, prawnik, poeta

Krzysztof Suchten (ur. 1476/1477 r. w Gdańsku, zm. 23 marca 1519 r. we Wrocławiu) – kanonik warmiński, prawnik, poeta.

Życiorys

Krzysztof Suchten był synem burmistrza Gdańska Henryka Suchtena i Małgorzaty z domu Tymmermann.

W latach 1501–1504 studiował w Lipsku, gdzie od 1505 roku prowadził wykłady z rzymskiej literatury. W tym okresie wydał 82 epigramaty w języku łacińskim. Edukację kontynuował w Krakowie. W roku 1515 uzyskał doktorat z prawa w Rzymie.

Pracował jako notariusz papieski. Opiekę nad nim sprawował biskup Piotr von Schwerin.

W 1509 roku uzyskał kanonię warmińską. Posiadał także jako beneficja: kanonię lubecką, rewelską, wrocławską, a ponadto parafię pw. św. Katarzyny w Braniewie oraz parafię pw. św. Jana w Gdańsku. W roku 1515 został nominowany administratorem kapituły warmińskiej w komornictwie olsztyńskim.

Zainteresowanie poezją umożliwiło Suchtenowi nawiązanie bliskich kontaktów z renesansowym poetą Janem Coritiusem.

Bibliografia

Chłosta Jan, Słownik Warmii, Olsztyn 2002.
Oracki Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej. Od połowy XV do końca XVIII wieku, t. II, Olsztyn 1988.