LGD "Barcja": Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja zweryfikowana]
(Struktura organizacji)
(Bibliografia)
 
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Organizacje infobox   
 
{{Organizacje infobox   
  |Nazwa_organizacji            = LGD „Barcja”
+
  |Nazwa_organizacji            = LGD "Barcja"
 
  |logo = LGD_Barcja_logo.jpeg
 
  |logo = LGD_Barcja_logo.jpeg
  |opis_logo                    = Znak graficzny LGD „Barcja”
+
  |opis_logo                    = Znak graficzny LGD "Barcja"
 
  |Przedmiot działalności    = Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
 
  |Przedmiot działalności    = Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
  |Adres    = Plac Piłsudskiego 1
+
  |Adres    = Plac Piłsudskiego 1<br/>11-400 Kętrzyn
11-400 Kętrzyn
+
 
  |E-mail    = biuro@lgdbarcja.pl
 
  |E-mail    = biuro@lgdbarcja.pl
 
  |Telefon    = 897510768
 
  |Telefon    = 897510768
  |Strona internetowa    = http://barcja.org.pl/lgd/new/index.php
+
  |Strona internetowa    = [http://barcja.org.pl/lgd/new/index.php barcja.org.pl]
 
}}
 
}}
'''LGD „Barcja”''' – jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych. Funkcję Prezesa Zarządu pełni [[]].<br/><br/>
+
'''LGD "Barcja"''' – dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenów gmin: [[Barciany (gmina wiejska)|Barciany]], [[Kętrzyn (gmina wiejska)|Kętrzyn]], [[Korsze (gmina miejsko-wiejska)|Korsze]], [[Reszel (gmina miejsko-wiejska)|Reszel]] oraz [[Sępopol (gmina miejsko-wiejska)|Sępopol]]. Funkcję Prezesa Zarządu pełni [[Witold Bogdanowicz]].<br/><br/>
 
+
 
== Informacje ogólne ==
 
== Informacje ogólne ==
 +
Pomysł utworzenia Lokalnej Grupy Działania zrodził się w listopadzie 2007 r. podczas jednego z posiedzeń Zarządu [[Związek Gmin "Barcja"|Związku Gmin "Barcja"]]. Przewodniczący tego Związku poinformował członków zarządu o możliwościach, jakie daje stworzenie takiego rodzaju stowarzyszenia oraz zaproponował, aby [[Związek Gmin "Barcja"|Związek Gmin "Barcja"]] zainicjował powstanie takiej grupy.  Początkowo w skład stowarzyszenia miały wchodzić 4 gminy, lecz po rozmowach z władzami gminy Sępopol rozszerzono planowany obszar LGD właśnie o tę gminę. Następnie przeprowadzony został cyklu nieformalnych spotkań wśród najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnej w celu zorganizowania grupy chętnej do założenia i prowadzenia LGD. Po zebraniu informacji od mieszkańców przeprowadzono bezpośredni wywiad z poleconymi osobami i przystąpiono do przygotowań związanych z założeniem stowarzyszenia (gminy i stowarzyszenia podjęły uchwały o wstąpieniu do LGD „Barcja”, opracowano projekt statutu itd.).  21 kwietnia 2008 r. zwołane zostało Zebranie Założycielskie LGD „Barcja”, w którym udział wzięło 20 osób.  24 października 2008 r. przyjęto do stowarzyszenia 18 a 12 grudnia kolejnych 14 nowych członków LGD „Barcja”. 
  
Pomysł utworzenia Lokalnej Grupy Działania zrodził się w listopadzie 2007 roku podczas jednego z posiedzeń Zarządu Związku Gmin „Barcja”. Przewodniczący tego Związku poinformował członków zarządu o możliwościach, jakie daje stworzenie takiego rodzaju stowarzyszenia oraz zaproponował, aby Związek Gmin „Barcja” zainicjował powstanie takiej grupy. Początkowo w skład stowarzyszenia miały wchodzić 4 gminy, lecz po rozmowach z władzami gminy Sępopol rozszerzono planowany obszar LGD właśnie o tę gminę. Następnie przeprowadzony został cyklu nieformalnych spotkań wśród najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnej w celu zorganizowania grupy chętnej do założenia i prowadzenia LGD. Po zebraniu informacji od mieszkańców przeprowadzono bezpośredni wywiad z poleconymi osobami i przystąpiono do przygotowań związanych z założeniem stowarzyszenia (gminy i stowarzyszenia podjęły uchwały o wstąpieniu do LGD „Barcja”, opracowano projekt statutu itd.).  21 kwietnia 2008 r. zwołane zostało Zebranie Założycielskie LGD „Barcja”, w którym udział wzięło 20 osób.  24 października 2008 r. przyjęto do stowarzyszenia 18 a 12 grudnia kolejnych 14 nowych członków LGD „Barcja”. 
+
Lokalna Grupa Działania "Barcja" to stowarzyszenie specjalne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000309671 w dniu 04.07.2008 r.
  
Lokalna Grupa Działania „Barcja” to stowarzyszenie specjalne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000309671 w dniu 04.07.2008 r.
+
'''Rys. 1. Obszar działania LGD "Barcja"'''
 
+
 
+
'''Rys. 1. Obszar działania LGD „Barcja"'''
+
  
 
[[Plik:LGD_Barcja_obszar działania.jpg|500px]]
 
[[Plik:LGD_Barcja_obszar działania.jpg|500px]]
  
''Źródło'': [http://www.barcja.org.pl/lgd/pliki_LGD/LSR_Barcja.pdf ''Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Barcja”'']
+
'''Źródło''': [http://www.barcja.org.pl/lgd/pliki_LGD/LSR_Barcja.pdf ''Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Barcja"'']
 
+
 
+
Lokalna Grupa Działania „Barcja” jest zrzeszeniem mającym na celu:
+
 
+
*opracowanie oraz wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju;
+
*aktywizowanie ludności wiejskiej;
+
*działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
+
*promocje obszarów wiejskich;
+
*propagowanie zasad partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
+
*upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich.
+
  
 +
Lokalna Grupa Działania "Barcja" jest zrzeszeniem mającym na celu:
 +
*opracowanie oraz wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
 +
*aktywizowanie ludności wiejskiej
 +
*działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 +
*promocje obszarów wiejskich
 +
*propagowanie zasad partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 +
*upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
 
+
*utworzenie trwałej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
*utworzenie trwałej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
+
*budowanie partnerstwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia
*budowanie partnerstwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
+
*propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, w tym zasobów przyrodniczych  
*propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, w tym zasobów przyrodniczych;
+
*propagowanie rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu "LEADER"
*propagowanie rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu „LEADER”;
+
*inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich
*inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich;
+
*organizowanie działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska wiejskie na rzecz ich rozwoju
*organizowanie działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska wiejskie na rzecz ich rozwoju;
+
*organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń itp.
*organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń itp.;
+
*współdziałanie z organami samorządowymi i państwowymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego
*współdziałanie z organami samorządowymi i państwowymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego;
+
*prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji i samorządów, opracowań własnych i innych
*prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji i samorządów, opracowań własnych i innych;
+
*wyrażanie opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na obszarach wiejskich
*wyrażanie opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na obszarach wiejskich;
+
*formułowanie zaleceń wobec członków Stowarzyszenia, istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych
*formułowanie zaleceń wobec członków Stowarzyszenia, istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych;
+
*występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi
*występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi;
+
*udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy
*udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy.
+
 
+
 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w  
 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w  
 
zakresie:  
 
zakresie:  
 
+
*wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
*wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
+
*pozostałej działalności wydawniczej
*pozostałej działalności wydawniczej;
+
*pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
*pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
+
*działalności agencji reklamowych  
*działalności agencji reklamowych;
+
*działalności agentów turystycznych
*działalności agentów turystycznych;
+
*badania rynku i opinii publicznej
*badania rynku i opinii publicznej;
+
*działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów
*działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów.
+
  
 
== Struktura organizacji ==
 
== Struktura organizacji ==
 
 
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada oraz Komisja Rewizyjna.
 
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada oraz Komisja Rewizyjna.
  
 
Skład Zarządu:
 
Skład Zarządu:
 
+
*Prezes [[Witold Bogdanowicz]]
*Prezes - [[Witold Bogdanowicz]];
+
*Wiceprezesi: [[Grażyna Jolanta Niedźwiedzka-Bień]], [[Beata Pakuła]]
*Wiceprezesi: [[Grażyna Jolanta Niedźwiedzka-Bień]], [[Beata Pakuła]];
+
*Skarbnik [[Elżbieta Ogłuszka]]  
*Skarbnik - [[Elżbieta Ogłuszka]].
+
 
+
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
 
+
*Przewodniczący [[Wiesław Gajdowski]]
*Przewodniczący - [[[Wiesław Gajdowski]];
+
*Członkowie: [[Franciszek Kuleszo]], [[Leszek Twarogowski]]  
*Członkowie: [[Franciszek Kuleszo]], [[Leszek Twarogowski]].
+
 
+
 
Skład Rady:
 
Skład Rady:
 
+
*Przewodniczący [[Sławomir Jarosik]]
*Przewodniczący - [[Sławomir Jarosik]];
+
*Wiceprzewodniczący: [[Janusz Kozoń]], [[Łukasz Wiśniewski]]
*Wiceprzewodniczący: [[Janusz Kozoń]], [[Łukasz Wiśniewski]];
+
*Członkowie: [[Ryszard Kozyra]], [[Marek Janiszewski]], [[Jarosław Pieniak]], [[Grzegorz Mucha]], [[Wiesława Syhłowyj]], [[Bożena Szerszunowicz]], [[Elżbieta Biedrawa]], [[Ryszard Ostrowski]], [[Ks. Kazimierz Żuchowski]], [[Dorota Górecka]], [[Bogusław Domaradzki]], [[Piotr Sańko]]
*Członkowie: [[Ryszard Kozyra]], [[Marek Janiszewski]], [[Jarosław Pieniak]], [[Grzegorz Mucha]], [[Wiesława Syhłowyj]], [[Bożena Szerszunowicz]], [[Elżbieta Biedrawa]], [[Ryszard Ostrowski]], [[Ks. Kazimierz Żuchowski]], [[Dorota Górecka]], [[Bogusław Domaradzki]], [[Piotr Sańko]].
+
  
 
== Dane kontaktowe ==
 
== Dane kontaktowe ==
  
Biuro Lokalnej Grupy Działania "Barcja"
+
Biuro Lokalnej Grupy Działania "Barcja"<br/>
 
+
Plac Piłsudskiego 1<br/>
Plac Piłsudskiego 1
+
11-400 Kętrzyn<br/>
 
+
tel/fax 897510768<br/>
11-400 Kętrzyn
+
email: biuro@lgdbarcja.pl <br/>
 
+
tel/fax 897510768
+
 
+
email: _biuro@lgdbarcja.pl_
+
 
+
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
 
+
[http://www.barcja.org.pl/lgd/pliki_LGD/LSR_Barcja.pdf Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Barcja"] <br/>
[http://www.barcja.org.pl/lgd/pliki_LGD/LSR_Barcja.pdf ''Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Barcja”'']
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Lokalne Grupy Działania]][[Kategoria:Powiat bartoszycki]][[Kategoria:Powiat kętrzyński]][[Kategoria:Kętrzyn (gmina wiejska)]][[kategoria:Barciany (gmina wiejska)]] [[Kategoria:Korsze (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria:Reszel (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria:Sępopol (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: 1990-]]
 
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Lokalne Grupy Działania]][[Kategoria:Barcja]]<br />
+

Aktualna wersja na dzień 16:04, 21 mar 2015

LGD "Barcja"

LGD Barcja logo.jpeg
Znak graficzny LGD "Barcja"
Przedmiot działalności: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Adres: Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn
E-mail: biuro@lgdbarcja.pl
Telefon: 897510768
Strona internetowa: barcja.org.pl

LGD "Barcja" – dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenów gmin: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel oraz Sępopol. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Witold Bogdanowicz.

Informacje ogólne

Pomysł utworzenia Lokalnej Grupy Działania zrodził się w listopadzie 2007 r. podczas jednego z posiedzeń Zarządu Związku Gmin "Barcja". Przewodniczący tego Związku poinformował członków zarządu o możliwościach, jakie daje stworzenie takiego rodzaju stowarzyszenia oraz zaproponował, aby Związek Gmin "Barcja" zainicjował powstanie takiej grupy. Początkowo w skład stowarzyszenia miały wchodzić 4 gminy, lecz po rozmowach z władzami gminy Sępopol rozszerzono planowany obszar LGD właśnie o tę gminę. Następnie przeprowadzony został cyklu nieformalnych spotkań wśród najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnej w celu zorganizowania grupy chętnej do założenia i prowadzenia LGD. Po zebraniu informacji od mieszkańców przeprowadzono bezpośredni wywiad z poleconymi osobami i przystąpiono do przygotowań związanych z założeniem stowarzyszenia (gminy i stowarzyszenia podjęły uchwały o wstąpieniu do LGD „Barcja”, opracowano projekt statutu itd.). 21 kwietnia 2008 r. zwołane zostało Zebranie Założycielskie LGD „Barcja”, w którym udział wzięło 20 osób. 24 października 2008 r. przyjęto do stowarzyszenia 18 a 12 grudnia kolejnych 14 nowych członków LGD „Barcja”.

Lokalna Grupa Działania "Barcja" to stowarzyszenie specjalne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000309671 w dniu 04.07.2008 r.

Rys. 1. Obszar działania LGD "Barcja"

LGD Barcja obszar działania.jpg

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Barcja"

Lokalna Grupa Działania "Barcja" jest zrzeszeniem mającym na celu:

 • opracowanie oraz wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
 • aktywizowanie ludności wiejskiej
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • promocje obszarów wiejskich
 • propagowanie zasad partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • utworzenie trwałej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • budowanie partnerstwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia
 • propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, w tym zasobów przyrodniczych
 • propagowanie rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu "LEADER"
 • inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich
 • organizowanie działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska wiejskie na rzecz ich rozwoju
 • organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń itp.
 • współdziałanie z organami samorządowymi i państwowymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego
 • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji i samorządów, opracowań własnych i innych
 • wyrażanie opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na obszarach wiejskich
 • formułowanie zaleceń wobec członków Stowarzyszenia, istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych
 • występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi
 • udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie:

 • wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • pozostałej działalności wydawniczej
 • pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • działalności agencji reklamowych
 • działalności agentów turystycznych
 • badania rynku i opinii publicznej
 • działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów

Struktura organizacji

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada oraz Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu:

Skład Komisji Rewizyjnej:

Skład Rady:

Dane kontaktowe

Biuro Lokalnej Grupy Działania "Barcja"
Plac Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn
tel/fax 897510768
email: biuro@lgdbarcja.pl

Bibliografia

Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Barcja"