Mieczysław Jackiewicz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Mieczysław Jackiewicz

Źródło: Materiały Kapituły Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego
Źródło: Materiały Kapituły Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego
Data i miejsce urodzenia 26 marca 1931 r.
Bokszyszki
Zawód Profesor zwyczajny, historyk, tłumacz, publicysta, dyplomata

(1931 - ) - Profesor zwyczajny, historyk, tłumacz, publicysta, dyplomata

Biografia i działalność zawodowa

Mieczysław Jackiewicz urodził się 26 marca 1931 r. w majątku Bokszyszki (powiat wołożyński, województwo nowogródzkie). Od 1935 r. wraz z rodzicami mieszkał w Wilnie. W 1943 r. ukończył IV klasę Szkoły Powszechnej III stopnia w Wilnie. W 1950 r. został zatrudniony jako nauczyciel w rosyjskiej Szkole Siedmioletniej, którą wcześniej ukończył. W 1951 r. został wcielony do Armii Radzieckiej z poboru. Trafił do Turkmenii. Do 1954 r. służył w jednostkach wojskowych rozlokowanych na granicy ZSRR z Afganistanem. Mając 23 lata powrócił z wojska do Wilna. Uzyskał zatrudnienie w polskiej Szkole Siedmioletniej w Brzozówce (Białoruska SRR), następnie w Szkole Średniej w Mickunach koło Wilna. Uczył się jednocześnie w Średniej Szkole Pedagogicznej w Trokach.

W 1954 r. wziął ślub z Ireną Boczkowską. Rok później urodziła im się córka. W listopadzie 1956 r., po przemianach Polskiego Października, powrócił do Polski. Ukończył eksternistycznie Średnią Szkołę Pedagogiczną w Lublinie i przeniósł się do Olsztynka.

W latach 1958-1969 był Dyrektorem Domu Dziecka w Olsztynku. W 1966 r. uzyskał tytuł magistra na filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również zaocznie pedagogikę.

W 1969 r. zamieszkał w Olsztynie - został sekretarzem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze" oraz wykładowcą na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stażach w Moskwie, Leningradzie, Pradze, Kijowie i Mińsku.

W latach 80. zaangażował się w organizowanie struktur "Solidarności" na Wydziale Humanistycznym olsztyńskiej uczelni. Został zmuszony przez władze do rezygnacji z pełnionych na uczelni funkcji.

W latach 1989-1998 wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1997 r. został stażystą stypendium Jerzego Giedroycia (Paryż). Odwiedził go we Francji, zachowała się również bogata korespondencja - 92 listy. W 1998 r. wyjechał na Litwę obejmując funkcję Konsula Generalnego RP w Wilnie.

Od 2002 r. emerytowany profesor UWM.

Publikacje

Prof. Mieczysław Jackiewicz jest autorem licznych publikacji naukowych:

 • "Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku" (1992)
 • "Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940" (1997)
 • "Polacy na Litwie 1918-2000" (2002)
 • "Dzieje literatury litewskiej do 1918 r." (2003)
 • "Leksykon kultury litewskiej" (2005)
 • "Krętymi ścieżkami. Wspomnienia" (2012)
 • 8 tomów "Encyklopedii Ziemi Wileńskiej" (2004-2010).
 • 500 artykułów publicystycznych w prasie polskiej i zagranicznej

Nagrody

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979)
 • Nagroda Obojga Narodów Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Międzyparlamentarnego (2004)
 • Nagroda im. Biskupa Ignacego Krasickiego (2015) - za niezwykle bogaty naukowy, encyklopedyczny i literacki dorobek opisujący fenomen polskości Ziemi Wileńskiej i miasta Wilna oraz jego historyczne związki z dziejami regionu warmińsko-mazurskiego
 • Nagroda Prezydenta Olsztyna za całokształt pracy twórczej w dziedzinie historii (2015) [1]

Multimedia

Bibligrafia

 • Materiały Kapituły Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego

Przypisy