Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

Budynek WSP przy ul. Żołnierskiej 14. Źródło: www.nk.pl [21.09.2014]
Budynek WSP przy ul. Żołnierskiej 14. Źródło: www.nk.pl [21.09.2014]
Data założenia: 1974 rok
Poziom szkoły: publiczna uczelnia
Adres: Olsztyn
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie – uczelnia publiczna. Istniała w latach 1974-1999. Pierwszym rektorem WSP był prof. dr hab. Juliusz Popowicz.

Historia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie powstała w 1974 roku w wyniku przekształcenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie . Wprowadzono jednolity system studiów magisterskich na 13 kierunkach: filologia polska, filologia rosyjska, historia, wychowanie muzyczne, bibliotekoznawstwo, pedagogika szkolna, pedagogika opiekuńcza, pedagogika przedszkolna, pedagogika kulturalno-oświatowa, biologia, fizyka, matematyka, wychowanie techniczne. W roku akademickim 1979/80 rozpoczęto przechodzenie na pięcioletni system kształcenia. W latach 1970-1999 działała tutaj biblioteka o profilu humanistycznym. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie we wrześniu 1999 roku weszła w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Struktura

Wydziały WSP w 1999 roku i ich jednostki organizacyjne:

Wydział Humanistyczny

 • Instytut Historii
 • Instytut Filologii Polskiej
 • Instytut Prawa i Administracji
 • Instytut Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych
 • Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
 • Katedra Filologii Angielskiej
 • Katedra Filologii Germańskiej

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 • Instytut Biologii i Ochrony środowiska
 • Instytut Matematyki i Fizyki
 • Instytut Wychowania Technicznego

Wydział Pedagogiczny

 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Katedra Socjologii
 • Zakład Pedagogiki Ogólnej
 • Zakład Historii Wychowania
 • Zakład Psychologii
 • Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej
 • Zakład Pedagogiki Opiekuńczej
 • Zakład Dydaktyki
 • Zakład Teorii Wychowania
 • Samodzielna Pracownia Artystyczno-Techniczna
 • Zakład Pedagogiki Specjalnej
 • Zakład Filozofii Ekologii

Wydział Wychowania Artystycznego

 • Instytut Wychowania Muzycznego
 • Instytut Wychowania Plastycznego

Jednostki Ogólnouczelniane i Międzywydziałowe

 • Archiwum Uczelniane
 • Biblioteka Główna
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Wydawnictwo WSP
 • Zakład Poligrafii

Rektorzy

Rektorzy WSN

Baza lokalowa

Od 1981 roku WSP korzystała z budynków przy ul. Szrajbera 11 oraz ul. Bałtyckiej 4a.Wydział Humanistyczny mieścił się przy ul. Szrajbera 11 oraz ul. Kasprzaka [obecnie Obrońców Tobruku] 18a. 1 czerwca 1990 WSP otrzymała nowy gmach przy ul. Głowackiego 17, gdzie mieścił się rektorat i Wydział Pedagogiczny oraz Wydział Artystyczny. Wydział Matematyczno-Przyrodniczny zlokalizowano na ul. Żołnierskiej 14.

Absolwenci

W latach 1972-1998 uczelnię ukończyło 17 091 absolwentów. M.in. do znanych absolwentów należy Stefan Brzozowski, współtwórca grupy Czerwony Tulipan.

Ludzie związani z Uczelnią

Ciekawostki

3 marca 1989 roku, student V roku biologii, Wojciech Górski, zwyciężył w konkursie "Primus inter pares" i otrzymał klucz do mieszkania, ufundowanego przez Wojewodę olsztyńskiego.

Bibliografia

Jan Chłosta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 1969-1999, Olsztyn 1999.
pl.wikipedia.org, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie [10.06.2014]